Fiskekort

Innhold

Informasjon om fiskekort og desinfisering av fiskeutstyr.

Skal du fiske i et av våre mange vann får du kjøpt fiskekort her 

Fiskeravgift -laks, sjøaure og sjørøye.

Den som har fylt 16 år og som vil fiske på lakseførende strekning i elv er pliktig til å betale fiskeravgift. Elv regnes vanligvis som lakseførende fram til en foss som laksen ikke klarer å passere, eller til grense fastsatt av fylkesmannen.

Fiskeutstyr i Lågen må desinfiseres

Alle som ønsker å kjøpe fiskekort for Nedre Lågen fiskekortområde skal forevise gyldig kvittering for desinfisert utstyr før fiskekort utstedes.

Til toppen