Søk om midler fra Miljørntilskuddet!

Innhold

Foreninger, organisasjoner, frivillige, bedrifter og næringsliv kan søke om tilskuddsmidler til klimatiltak og tiltak for å fremme i naturmangfold i Larvik kommune. Fristen er 31. mars.

Mann med sykkel og sykkelhjem i hånda, og Miljørntilskuddillustrasjon

– Du kan søke om inntil 200 000 kroner, forteller Regine Merethe Hildre, rådgiver i verdiskaping og stedsutvikling.

Når søknadene behandles er det flere ting som vektlegges:

  • Hvor realistisk prosjektet er
  • Hvor stor effekt det er antatt å ha på klimagassutslipp eller naturmangfoldet i Larvik
  • Hvor stor del av Larvikssamfunnet som vil tjene på tiltaket
  • Om det er et samarbeidsprosjekt
  • Hvor innovativt prosjektet er
  • Andre positive effekter av tiltaket

Hildre understreker at kommunen gir et tilskudd på inntil 50 % av tiltakets kostnad. Tiltaket må dokumenteres. Det vil si at egenandelen må dekke minst 50 % av tiltakets totale kostnader, inntil 200 000 kroner.

Tredje runde med Miljørntilskuddet

De to første søknadsrundene ble gjennomført i 2022. I juni behandlet hovedutvalg for miljø, kultur og næring søknadene, og til sammener det gitt tilsagn på over 850 000 kroner.

– De fikk støtte til alt fra utbytting av småutstyr fra fossilt til fossilfritt drivstoff og kildesorteringsstasjon, til skolehage og forprosjekter. Her er det bare å studere retningslinjene og være kreative! forteller Hildre.

Om Miljørntilskuddet

Kommunestyret vedtok i desember 2021 at kommunen skal sette av 2 millioner kroner i året til et et fond som skal gå til klimatiltak og tiltak for å fremme naturmangfold, pollinering med mer.

Pengene fordeles via en søkbar tilskuddsordning, som ble til Miljørntilskuddet.

Hensikten med tilskuddsordningen er å være en økonomisk motivasjon for å fremme arbeid med klima og naturmangfold innenfor kommunens grenser.

Tilskuddsordningen retter seg i all hovedsak mot foreninger, organisasjoner, frivillige, bedrifter og næringsliv som ønsker å fremme arbeid med klima og naturmangfold innenfor kommunens grenser.

Til toppen