Plastkuler langs kysten

Meld fra hvis du kommer over plastpellets langs kysten i Larvik kommune. Husk å oppgi nøyaktig funnsted.

Det har kommet et større påslag av plastkuler langs hele kysten av Fredrikstad og Hvaler. I Larvik kommune har det kommet inn melding om noen enkeltpunkter med mindre forekomster.

Oslofjordens friluftsråd og Larvik kommune er i ferd med å rydde opp i disse lokalitetene.

Hvis du kommer over områder hvor det er kommet plastpellets på land i Larvik kommune ønsker vi å høre om det. Vi oppfordrer om å varsle funnsted nøyaktig, samt gjerne dokumentere med noen bilder av omfang.

Dette kan du sende til postmottak@larvik.kommune.no.

Fredrikstad kommune har laget en felles registrering for hele området - https://arcgis.fredrikstad.kommune.no/portal/apps/GeoForm/index.html?appid=775fa64b407043ac8ea2f0c2079eeb89

Til toppen