Nå kan du søke om midler fra Miljørntilskuddet

Innhold

Foreninger, organisasjoner, frivillige, bedrifter og næringsliv kan søke om tilskuddsmidler til klimatiltak og tiltak for å fremme naturmangfold i Larvik kommune.

Du kan søke om midler på inntil 200 000 kroner, forteller Regine Merethe Hildre, rådgiver i miljø og stedskaping, og legger til at søknadsfristen er 5. september 2022.

Hildre forteller at det som vektlegges når søknadene skal behandles er hvor realistisk prosjektet er, hvor stor effekt det er antatt å ha på klimagassutslipp eller naturmangfoldet i Larvik kommune og hvor stor del av Larvikssamfunnet som vil tjene på tiltaket.

– Vi legger også vekt på om det er et samarbeidsprosjekt eller ikke, hvor innovativt det er og andre eventuelle positive effekter av tiltaket, forteller miljøvernrådgiveren.

Du kan søke om maks 50 % av totalkostnad

Kommunen gir et tilskudd på inntil 50 % av tiltakets kostnad. Tiltaket må dokumenteres.

– Det vil si at egenandelen må dekke minst 50 % av tiltakets totale kostnader, inntil 200 000 kroner.

For 2022 gjenstår det rundt 1,2 millioner kroner i potten.

Første søknadsrunde og tildeling gjennomført

Første søknadsrunde ble gjennomført i april 2022. I juni behandlet hovedutvalg for miljø, kultur og næring søknadene, og tildelte tilskudd på nesten 300 000 kroner fordelt på åtte søkere.

– De fikk støtte til alt fra elsparkesykkel til bruk på tjenestereiser og kildesorteringsstasjon, til skolehage og varmepumper. Her er det bare å studere retningslinjene og være kreative! forteller Hildre.

Om Miljørntilskuddet

Kommunestyret vedtok i desember 2021 at kommunen skal sette av 2 millioner kroner i året til et et fond som skal gå til klimatiltak, tiltak for å fremme naturmangfold, pollinering med mer.

– Pengene fordeles via en søkbar tilskuddsordning, som ble til Miljørntilskuddet, forteller Hildre.

Hensikten med tilskuddsordningen er å være en økonomisk motivasjon for å fremme arbeid med klima og naturmangfold innenfor kommunens grenser.

Bildet av mann ved elsykkel + illustrasjon av Miljørn
Tilskuddsordningen retter seg i all hovedsak mot foreninger, organisasjoner, frivillige, bedrifter og næringsliv som ønsker å fremme arbeid med klima og naturmangfold innenfor kommunens grenser.
Til toppen