Nå kan du søke om midler fra Miljørntilskuddet!

Innhold

Foreninger, organisasjoner, frivillige, bedrifter og næringsliv kan søke om tilskuddsmidler til klimatiltak og tiltak for å fremme i naturmangfold i Larvik kommune. Fristen er 1. oktober 2023. 

– Du kan søke om inntil 200 000 kroner, forteller Regine Merethe Hildre, rådgiver i verdiskaping og stedsutvikling.

Når søknadene behandles er det flere ting som vektlegges:

  • Hvor realistisk prosjektet er
  • Hvor stor effekt det er antatt å ha på klimagassutslipp eller naturmangfoldet i Larvik
  • Hvor stor del av Larvikssamfunnet som vil tjene på tiltaket
  • Om det er et samarbeidsprosjekt
  • Hvor innovativt prosjektet er
  • Andre positive effekter av tiltaket

Hildre understreker at kommunen gir et tilskudd på inntil 50 % av tiltakets kostnad. Tiltaket må dokumenteres. Det vil si at egenandelen må dekke minst 50 % av tiltakets totale kostnader, inntil 200 000 kroner.

Reviderte retningslinjer 

I hovedutvalget for miljø, kultur og næring 31. juni 2023 ble det vedtatt reviderte retningslinjer for tilskuddsordningen. 

– Hensikten med revideringen var å gjøre noen justeringer og presiseringer for å sørge for at midlene går til ønsket formål i tråd med de politiske signalene som er gitt ved behandlingene, og slik at det skal bli lettere for potensielle søkere å vite hva de kan søke midler til. forteller Hildre.

Blant annet har det kommet et punkt som sier at det ikke kan søkes om energioptimaliserende tiltak for å tydeliggjøre hvilke type tiltak som faller innenfor og utenfor ordningen.

Det vil si at du ikke kan søke om midler til solceller, vindturbiner eller andre energioptimaliserende tiltak. Det eneste unntaket er varmepumper til frivilligheten, her kan du få inntil 25 000 kronerså lenge resten av kriteriene er oppfylt. 

Fjerde runde med Miljørntilskuddet

Dette er den fjerde runden med Miljørntilskuddet siden ordningen ble vedtatt. Totalt har det blitt gitt tilsagn på litt over 850 000 kroner til ulike tiltak. 

– De fikk støtte til alt fra utbytting av småutstyr fra fossilt til fossilfritt drivstoff og kildesorteringsstasjon, til skolehage og forprosjekter. Her er det bare å studere retningslinjene og være kreative! avslutter Hildre.

Miljørntilskuddet2022
Søknadsfristen til Miljørntilskuddet er 1. oktober!

Om Miljørntilskuddet

Kommunestyret vedtok i desember 2021 at kommunen skal sette av 2 millioner kroner i året til et et fond som skal gå til klimatiltak og tiltak for å fremme naturmangfold, pollinering med mer. 

Pengene fordeles via en søkbar tilskuddsordning, som ble til Miljørntilskuddet.

Hensikten med tilskuddsordningen er å være en økonomisk motivasjon for å fremme arbeid med klima og naturmangfold innenfor kommunens grenser. 

Tilskuddsordningen retter seg i all hovedsak mot foreninger, organisasjoner, frivillige, bedrifter og næringsliv som ønsker å fremme arbeid med klima og naturmangfold innenfor kommunens grenser. 

Til toppen