Ekstraordinær båndtvang nord for E18

Det er nå innført ekstraordinær båndtvang nord for E18.

Viltnemnda i Larvik anser det som nødvendig å innføre forskrift om ekstraordinær båndtvang som følge av lokalt store snømengder.

Viltnemnda ser at det i deler av kommunen ikke er ekstraordinære snømengder, men velger å innføre ekstraordinær båndtvang i områdene nord for E18 i Larvik kommune.

Forskriften om ekstraordinær båndtvang trer i kraft straks og gjelder inntil videre, maksimalt inntil ordinær båndtvangstid inntrer fra 1. april 2019. Ekstraordinær båndtvang innføres for å beskytte viltet mot unødvendig stress og mot den ekstrabelastningen løse hunder medfører under de rådende forhold.

Bestemmelsen krever at hunden skal være fysisk hindret fra å løpe fritt. Alle hunder skal holdes bundet eller forsvarlig innestengt. Det er ikke nok å ha hunden ”under kontroll”. Bestemmelsen gjelder for Larvik kommune, også i eget tun eller hage som ikke har gjerde med tilstrekkelig høyde.

Den ekstraordinære båndtvangen gjelder alle hunder med unntak bare for politi-/tollhund og lavinehund når de er i tjeneste eller under trening. Det er politiet som gir eventuell dispensasjon fra gjeldende båndtvangsregler.

Overtredelse av forskrift om ekstraordinær båndtvang straffeforfølges i henhold til hundeloven.

Dersom vintersituasjonen fortsetter som nå, vil en del vilt naturlig omkomme. I første rekke vil dette ramme dyr uten eller bare med små fettreserver, dvs. seint fødte individer, eldre dyr og dyr med skader.

Alle bør ta hensyn ved å unngå steder der en vet vilt oppholder seg og gå vekk dersom vilt oppdages slik at dyra slipper den ekstrabelastning det er å ha folk innpå seg.

 

Til toppen