Ekstraordinær båndtvang for hunder i hele Larvik kommune

Innhold

Fra 2. januar er det innført ekstraordinær båndtvang for hunder i hele Larvik kommune. Larvik kommune anser det som nødvendig å innføre forskrift om ekstraordinær båndtvang som følge av store snømengder. Det innføres av hensyn til viltet.

Ekstraordinær båndtvang gjelder for hele Larvik kommune.

Forskriften om ekstraordinær båndtvang trer i kraft straks og gjelder inntil videre, maksimalt inntil ordinær båndtvangstid inntrer fra 1. april 2024. Ekstraordinær båndtvang innføres for å beskytte viltet mot unødvendig stress og mot den ekstrabelastningen løse hunder medfører under de rådende forhold.

Bestemmelsen krever at hunden skal være fysisk hindret fra å løpe fritt. Alle hunder skal holdes bundet eller forsvarlig innestengt.  Det er ikke nok å ha hunden ”under kontroll”. Bestemmelsen gjelder for Larvik kommune, også i eget tun eller hage som ikke har gjerde med tilstrekkelig høyde. 
 
Den ekstraordinære båndtvangen gjelder alle hunder med unntak bare for politi-/tollhund og lavinehund når de er i tjeneste eller under trening. 

Overtredelse av forskrift om ekstraordinær båndtvang straffeforfølges i henhold til hundeloven. 
 
Dersom vintersituasjonen fortsetter som nå, vil en del vilt naturlig omkomme. I første rekke vil dette ramme dyr uten eller bare med små fettreserver, dvs. seint fødte individer, eldre dyr og dyr med skader. 
 
Alle bør ta hensyn ved å unngå steder der en vet vilt oppholder seg og gå vekk dersom vilt oppdages slik at dyra slipper den ekstrabelastning det er å ha folk innpå seg.

Rådyr I Snø

Endring i forskrift 9. februar

9. februar ble det gjort endring i forskrift om ekstraordinært båndtvang.

Værforholdene vurderes ikke som ekstraordinære lenger, og den ekstraordinære båndtvangen oppheves sør for E18.

Den ekstraordinære båndtvangen opprettholdes Nord for E18 med bakgrunn i tøffere forhold for viltet. Kommunen vurdere forholdene fortløpende.

Til toppen