Bidra i jakten på plastkuler!

13 tonn med plastkuler er på avveie langs kysten vår. Meld funn på telefon 33034810 eller bruk nettløsningen for registrering

Akutt forurensning
23. februar endte ca.13 tonn med plastpelleter på havet da en container ble skadet ombord på fartøyet Trans Carrier vest av Danmark. Pelleter er små plastkuler, på 2-3 millimeter, anslagvis utgjør 47600 pelleter en kilo, mens 4000 pelleter er omlag en desiliter.

Med havstrømmene
Plastpelletene er skylt i land på strender, i bukter og viker fra Halden til Tvedestrand og helt inn til Drøbak. Plastpelletene flyter og blir ført ut på sjøen igjen ved høyvann. Foreløpig har Kystverket begrenset oversikt over hvor pelletene befinner seg. Kystverket leder den statlige aksjonen for å rydde plastkulene som forsøpler kysten. Ansvarlig forurenser, rederiet og deres forsikringsselskap, bærer til slutt kostnadene.

IUA Vestfold mobilisert
Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) er satt til å koordinere oppryddingen i Vestfold. Kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg deltar i IUA.

Kystlinjen i IUA Vestfold er 980 km, inkludert 1407 øyer.

Meld fra om funn
Funn av de små plastkulene meldes Kystverket enten via publikumstelefonen 33 03 48 10 eller bruk denne nettløsningen.
Publikumstelefonen er betjent 09-19 på hverdager og 11-16 helg/helligdager, nettløsningen er døgnåpen.

Miljø
I følge Miljødirektoratet utgjør ikke plastkulene akutt fare for fugler eller dyr. I verneområder med ferdselsrestriksjoner aksjoneres det ikke før i august, fordi aktivitet vil påvirke mer negativt enn verdien av å fjerne plastpelleter. Generelt må alle ta hensyn til hekkende fugl i jakten på plastkulene.

IUA vil aksjonere
Når funn gjort av publikum er rapportert til og vurdert av Kystverket, vil de kontakte IUA for befaring og nødvendig tiltak. Påkrevd opprydding håndteres av IUA Vestfold og de seks kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg inkludert havnevesen og skjærgårdstjenesten. Det skjer i tett dialog med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, samt forvalteren i Færder nasjonalpark.

Du kan bidra!
Først og fremst ved å melde funn. Dersom du har funnet små mengder og plukker det opp selv er det bare fint, men ring publikumstelefonen eller bruk nettløsningen. Da får Kystverket en oversikt over hvor mye som er plukket opp.

Les mer informasjon fra Kystverket her:

Til toppen