Skatt

Innhold

Skatteoppkreveren og skattekontoret har ulike roller. Få oversikt her.

Altinn

Altinn er nettstedet du går inn på når du skal se på selvangivelsen eller skatteoppgjøret ditt, sende A-meldinger eller andre skjemaer til offentlige instanser.

Efaktura

Både privatpersoner og virksomheter kan opprette avtale om efaktura med skatteetaten.

Arbeid i hjemmet, vask mv.

Som privatperson kan du lønne andre privatpersoner til å gjøre jobber for deg. I noen tilfeller skal ikke mottakeren betale skatt av lønnen og du skal heller ikke trekke skatt eller betale arbeidsgiveravgift. I andre tilfeller skal mottakeren betale skatt av lønnen og du må både trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift. For lønnet arbeide i hjemmet er det imidlertid et forenklet skjema og en forenklet oppgjørsordning som gjelder.

Fra 2018 kan du ikke lenger sende a-melding på papir, men må sende elektronisk i Altinn.

Betale skatt for å unngå renter

Du får rentetillegg på restskatt. Får å unngå rentetillegget kan du betale til skatteoppkreveren et tilleggsforskudd innen 31. mai.

Lage KIDnummer

Du kan lage ditt eget KIDnummer for innbetalinger av skatt og avgift til skatteoppkreveren.

Skatteoppkreverens bankkonto

Skatteoppkreverens kontonummer for innbetaling av skatt og avgift er 6345 06 07128.

Endre bankkonto

Dersom du vil endre ditt eget bankkontonummer for utbetaling av skattepenger fra skatteoppkreveren, kan du gjøre det på Altinn. Dersom fristen for endring av kontonummer i Altinn er gått ut, kontakter du skatteoppkreverkontoret.

Betalingsavtale

Det er iht. skattebetalingslovens § 15-2 strenge vilkår for å få en betalingsavtale.
Alle vilkårene nedenfor må være oppfylt:

  1. Du har ikke mulighet til å betale på vanlig måte
  2. Du må komme med et betalingstilbud/forslag til nedbetalingsplan
  3. Tilbudet må være det beste du kan komme med
  4. Tilbudet må minst gi like rask nedbetaling som ved tvangsinnfordring, som for eksempel utleggstrekk eller utleggsforretning
  5. Betalingsavtalen må ikke være støtende eller egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoralen
  6. Inntekter og utgifter må dokumenteres

Venter penger fra skatteoppkreveren

Har du penger til gode ved skatteoppgjøret, får du dem vanligvis utbetalt 1-2 uker etter at skatteoppgjøret er klart. Beløp under kr 100 vil ikke bli utbetalt. Skylder du penger til det offentlige, kan tilgodebeløpet bli brukt til å betale disse kravene. Det kalles motregning.

Skatteoppkreveren eller skattekontoret?

Skatteoppkreveren kontakter du når du har spørsmål om innbetalingen av skatten/arbeidsgiveravgiften og generelle spørsmål om forskuddstrekk eller arbeidsgiveravgift.

Skatteoppkrever kontakter arbeidsgivere/firmaer for å utføre regnskapskontroll og gi veiledning innenfor områdene lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og pliktig innberetning. Nyetablerte virksomheter bør selv ta kontakt for å få informasjon og veiledning.
Telefonummer 33171000.

Skattekontoret kontakter du når du har spørsmål om selvangivelsen eller skattekort. 
Telefonnummeret til Skattekontoret er 800 80 000.

Til toppen