Produksjonstilskudd

Innhold

Informasjon om hvordan du søker produksjonstilskudd.

Formål

Registrering og kontroll av oppgaver over arealbruk og husdyrproduksjon som grunnlag for beregning av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid i jordbruket.

Slik søker du

Du må i utgangspunktet være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund for å kunne søke om produksjonstilskudd. I tillegg må foretaket drive innenfor reglene for det som er definert som vanlig jordbruksproduksjon.

Nye søkere må være registrert i landbruksregisteret før de kan søke. Ta kontakt med landbrukskontoret for å bli registrert.

Søknaden sendes elektronisk via Altinn. Du behøver MinID (pinkoder) eller BankID (kodebrikke) for å logge inn. Når du er inne i søknadsskjema i Altinn kan du trykke på spørsmålstegnene underveis for å få informasjon om hva som skal fylles ut i de ulike delene av søknaden. Du kan mellomlagre søknaden som kladd underveis, men husk å trykke send inn før søknadsfristen. Når søknaden er innsendt, vil du få en e-post med kvittering for innsendt søknad fra Landbruksdirektoratet.

Dersom du trenger hjelp til utfylling av søknadsskjema, kan du kontakte Landbrukskontoret. Vi kan være behjelpelig med utfylling av skjema. Husk kodebrikke for bankID til pålogging.

Det er arealene som ligger i det oppdaterte gårdskartet som legges til grunn for arealene som kan godkjennes i søknaden. I søknadsskjema kan du trykke på «kart» for å komme direkte inn i gårdskartet. Du kan også gå inn på gårdskartet på hjemmesiden til Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) og søke opp egne og leide eiendommer med gårds- og bruksnummer. Hjemmesiden til NIBIO finner du her: https://gardskart.nibio.no/search. Her kan du også måle opp arealer med kartverktøyet hvis du leier deler av et jordbruksareal.

Husk at også arealer som ikke drives skal registreres under «Jordbruksareal ute av drift», kode 292 eller 293 i søknadsskjemaet.

Tilskuddet utbetales samlet for del 1 og del 2 i februar påfølgende år. Endring av bankkontonummer for bruk ved utbetaling av tilskuddet bør gjøres elektronisk. Endring etter levert søknad kan gjøres på eget skjema i Altinn. Skjema finner du her: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/registrering-av-kontonummer/

Landbruksdirektoratet har laget egen veileder for hvem som kan søke om hvordan en søker. Se veiledning her. 

Søk om produksjonstilskudd

Frister

Del 1 (for deg med husdyr):

  • 1. mars: Søknadsomgang for del 1 åpner (for deg som har husdyr) og telledato for søknadsomgangen.
  • 15. mars: søknadsfrist del 1.
  • 29. mars: frist for å endre opplysninger i innsendt søknad del 1.

Del 2 (for alle som driver «vanlig jordbruksproduksjon):

  • 1. oktober: Søknadsomgangen for del 2 åpner (hovedomgangen, for alle som driver vanlig jordbruksproduksjon og honningproduksjon) og telledato for søknadsomgangen.
  • 15. oktober: Søknadsfrist del 2.
  • 29. oktober: Frist for å endre opplysninger i innsendt søknad del 2.
  • 10. januar: Frist for å etterregistrere opplysninger om avløserutgifter, dyr inn fra beitet etter 15. oktober og solgte livdyr av kylling og kalkun mellom 16. oktober og 31. desember, samt frukt, bær og veksthusgrønnsaker omsatt mellom 16. oktober og 31. desember.

Klageadgang

Klageistans er fylkesmannens landbruksavdeling. 

Kontakt

Kontaktpersoner på landbrukskontoret er Marit Grimsrud 33 17 12 73 og Johanne Bratfoss Sørensen, 33 17 12 71.

Til toppen