Viktig informasjon fra NAV Larvik

Innhold

Til arbeidsgivere i kommunen som vurderer å permittere eller si opp sine ansatte i forbindelse med koronaviruset.

De neste dagene og ukene forventer NAV Larvik stor pågang fra arbeidsgivere som trenger bistand og veiledning for å sikre at varsel om permitteringer eller oppsigelser gjøres på en god måte.

Her kommer noen råd, tips og anbefalinger som kan bidra til en god prosess for både arbeidsgiver og de berørte ansatte.

Les digital informasjon først

Vi oppfordrer alle arbeidsgivere til å holde seg oppdatert på våre nettsider.

Viktige lenker:

Informasjon og råd til ansatte som permitteres

Ansatte med permitteringsvarsel skal ikke henvende seg til sitt lokale NAV-kontor. De finner oppdatert informasjon på nav.no. Det er viktig at arbeidsgivere sørger for at berørte ansatte får den nødvendige dokumentasjonen fra arbeidsgiver, slik at NAV får til en smidig behandling av søknader om dagpenger.

Viktige vedlegg som arbeidstakere må ha med i søknaden:

Permitteringsvarsel
Permitteringsvarselet må inneholde følgende: skal være datert, angi varselfrist, permitteringsårsak, permitteringsgrad, permitteringsperiode og at det foreligger underskrevet protokoll på at vilkår for permittering er oppfylt.

Arbeidsavtale eller bekreftelse på arbeidsforhold
Bekreftelse på arbeidsforhold må inneholde følgende: når startet vedkommende i jobben, stillingsprosent, eventuell informasjon om variabel arbeidstid/skift/turnus/rotasjon

Eksempel på bekreftelse på arbeidsforhold:
"Ola Nordmann har vært ansatt hos Bedriften som økonomimedarbeider siden januar 2008. Han har jobbet i en 100 prosent stilling til dags dato med ordinære arbeidstider"

Kort veiledning for registrering som arbeidssøker hos NAV

 1. Gå til nav.no
 2. Klikk på «Hva er din situasjon»
 3. Klikk på «Er du arbeidssøker eller permittert?»
 4. Velg din situasjon
 5. Registrer deg – ha tilgjengelig BankID/BankID på mobil
 6. Søke dagpenger: Klikk på Skjema og søknad på forsiden. Her finner man fremgangsmåte steg for steg.
 7. Registrere CV på arbeidsplassen.no

Publikumsmottaket ved NAV Larvik er kun åpent for planlagte timeavtaler

Veiledere og saksbehandlere har hjemmekontor. Du vil fortsatt få oppfølgning – men dette foregår nå digitalt eller per telefon.

 • Du får svar på de fleste spørsmål på www.nav.no
 • Vi ber om at du bruker telefon eller digitale kanaler for å komme i kontakt med NAV.
 • Du kan sende melding til oss direkte på «Ditt NAV»
 • Du kan ringe kontaktsenteret på 5555 3333 for personbruker og 5555 3336 for arbeidsgiver.
 • Gjelder henvendelsen økonomisk sosialhjelp kan dette søkes digitalt på www.nav.no/sosialhjelp
  Må du levere papirsøknad, eller er blitt bedt om å levere dokumentasjon til slik søknad, kan du legge dette i postkassa i 2. etasje.

I tillegg er det opprettet direktenumre til NAV Larvik som du kan ringe hverdager mellom kl 09-15:

 • Er du i akutt behov for bistand kan du ringe 40 63 58 71
 • Er du arbeidsgiver kan du ringe 92 20 66 76

Kontaktpersoner hos NAV Larvik

Bedrifter i Larvik Kommune kan kontakte:

Elin Bjørnsdatter Ivarson (avd.leder)
elin.bjornsdatter.ivarson@nav.no
Mobil 922 06 676

Ingrid Schiefloe (markedskontakt)
ingrid.schiefloe@nav.no
Mobil 476 84 707

Elin Snedal Christiansen (markedskontakt)
elin.snedal.christiansen@nav.no
Mobil 992 91 441 

Til toppen