Kveldsseminar om gårdsvarmeanlegg og fornybar energi i landbruket

Innhold

21. november er det første av to seminarer om bruk av egne gårdsressurser - produksjon av fornybar energi. Dette seminaret har fokus på gårdsvarmeanlegg.

Landbrukskontoret i Larvik arrangerer, i samarbeid med Vestfold Bondelag og Vestfold klima- og energiforum, temakveld om produksjon av fornybar energi på gårdsbruk. Målet er deling av kunnskap og erfaringer som gjør det lettere å velge gode løsninger for produksjon av energi og varme med fornybare kilder på egen gård. 

Tid: 21. november 2018, kl. 18.00 - 21.30

Sted: Bøndenes Hus, Kirkefjerdingen 2, Tjølling. 

Program

Velkommen, Landbrukskontoret i Larvik kommune

Produksjon av fornybar energi sett fra gårdstunet - Jon Østgård, Vestfold klima- og energiforum

Flisfyring –  muligheter og utfordringer (flishogging, lagring, økonomi, tilskudd)  - Simen Gjølsjø, NIBIO

Flisfyringsanlegg: anlegg, drift, økonomi - Sigmund Foldvik

Flisfyringsanlegg: anlegg, drift, økonomi - Hans Christian Berge

Betaling

Arrangementet er graits, men du må melde deg på. 

Meld deg på

Les mer om seminaret 5. desember - Kveldsseminar om solenergi i landbruket.

Til toppen