Høringsinnspill til ny forskrift for salg, skjenking og åpningstider.

Fristen for å gi innspill er 17.mai.

Hovedutvalg for miljø, kultur og næring vedtok i sitt møte onsdag 10. mars at Larvik kommune skal starte arbeidet med ny forskrift knyttet til salg og skjenking av alkohol.

Det er flere årsaker til at denne anbefaling fremmes, blant annet at kommuneplanens arealdel 2021-2033 er ute på høring. I planen er er det foreslått nye sentrumssoner i Larvik og Stavern.

Gi ditt innspill her!

Dagens forskrift til salg og skjenking av alkohol og servering er knyttet opp mot
nåværende arealdel, og står i fare for å bli utradert.

I arbeidet med ny forskrift ønsker Larvik kommune involvering og deltagelse , og inviterer nå næringen og innbyggerne til å komme med høringsinnspill.

Fristen for å gi innspill er 17.mai.

Dokumenter som skal til høring

Til toppen