Tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Innhold

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en tilskuddsordning til mangfold og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet.

Formålet med tilskuddsordningen er å skape varig økt deltakelse. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter.

Forutsetning for søknad

Det er frivillige lag og organisasjoner og kommunale fritidsklubber eller ungdomshus som kan søke tilskudd. Idrett og fysisk aktivitet kan være både organisert idrett og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, som for eksempel friluftsliv.

Dette er målgruppene for ordningen:

  • Barn og ungdom fra 6-19 år i familier med vedvarende lavinntekt.
  • Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, og jenter fra 6 til 19 år generelt i sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særskilte barrierer.
  • Personer med funksjonsnedsetting. Denne målgruppen er ikke aldersavgrenset.
  • Nåværende og framtidige unge ledere og trenere, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, personer med funksjonsnedsetting eller personer med minoritetsbakgrunn.

Frist

Neste søknadsfrist er 16. februar klokken 13.00.

Her leser du mer om tilskuddet og sender inn søknad.

Til toppen