Søk om tilskudd til lokale integreringstiltak for ukrainske flyktninger (kommunale midler)

Innhold

Lokale frivillige organisasjoner kan søke om støtte til målrettede integreringstiltak for ukrainske flyktninger i Larvik.

I 2022 skal Larvik kommune dele ut 750 000 kroner til lokale integreringstiltak for ukrainske flyktninger. Kommunestyret vedtok dette i et kommunestyremøte tidligere i år.

Frist for å søke

Det er to søknadsfrister, 1. juni og 1. september 2022.

Søk om tilskudd nå

NB! Gjelder for lokale tiltak/aktiviteter som settes i gang i 2022 i Larvik. 

Hvem kan søke?

Det er kun lokale frivillige organisasjoner, som er registrert i Frivillighetsregisteret og som er registrert i Larvik kommune, som kan motta tilskudd. Vi oppfordrer at frivillige organisasjoner samarbeider.

Tiltak og aktiviteter kan også gjøres i samarbeid med offentlig tjenester og næringsliv, men det er den frivillige organisasjonen som må stå som søker og motta tilskuddet.

Hva kan det søkes om støtte til?

  • Formidling av informasjon, hjelp til oversettelser og tolking
  • Fritids- og ferieaktiviteter, barn og unge er prioritert målgruppe
  • Sosiale møteplasser og treffpunkter, for eksempel gågrupper, åpne kvelder
  • Finansiering av utstyr og materiell til aktiviteter og hjelpetiltak
  • Utgifter til transport til aktiviteter
  • Utgifter for følgehjelp til aktiviteter
  • Utgifter til inkluderingskontakt/ekstra bemanning for oppfølging i aktiviteter

Slik søker du

Du sender søknaden i et digitalt søknadsskjema, se lenke over.

Dette må du legge med som vedlegg til søknaden:

  • budsjett for prosjektet
  • framdriftsplan

Informasjon og veiledning

Har du spørsmål om tilskuddet, ta kontakt med oss:

Hanne jensen Moth
Overordnet frivilligkoordinator
hanne.jensen.moth@larvik.kommune.no
Tlf: 90527679

Silje Strømberg
Kultur og idrett
silje.therese.strømberg@larvik.kommune.no
Tlf: 98231947

Til toppen