Opplevelseskortet Join

Innhold

Larvik kommune startet med Opplevelseskortet i 2012 og har i løpet av disse årene gitt mange barn og unge i Larvik gode opplevelser. Tilbudet har nå utviklet seg til å være en digital tjeneste: Opplevelseskortet Join.

Hva er Opplevelseskortet Join?

Målet med Opplevelseskortet Join er å gi alle barn og unge like muligheter til opplevelser.

Dette tilbudet er organisert som et samarbeid mellom kommunen, NAV, private og offentlige tjenestetilbydere. Opplevelseskortet Join tilbys nå som en web-app, og er et digitalt verktøy som forenkler bruken av Opplevelseskortet.

Opplevelseskortet skal være med på å gi barn og unge mulighet til å delta på kultur- og fritidsopplevelser uavhengig av foreldrenes økonomi. Opplevelseskortet Join er en sosial entreprenør som jobber for å utjevne sosiale forskjeller og forhindre sosial eksklusjon for barn og unge i lavinntektsfamilier. Opplevelseskortet er et nasjonalt prosjekt hvor mange kommuner deltar.

Les mer om Opplevelseskortet Join

Hvem kan bruke Opplevelseskortet Join?

Tilbudet er for barn og unge i familier med lav inntekt over lengre tid og hvor dette hindrer barn og unge å delta på ulike fritids og kulturarenaer.

I noen tilfeller, vil det i tillegg til rent økonomiske forhold, være aktuelt å ta hensyn til ulike sosiale faktorer, og tildelingen kan derfor bli en kombinasjon av økonomiske og sosiale faktorer. Antall tildelte kort varierer i forhold til størrelse på familien og noen ganger må barna i familien dele på kortet.

Opplevelseskortet er et tilbud og ikke en rettighet, men krever ikke enkeltvedtak.

Hva inneholder appen?

Appen inneholder inngangsbilletter til fritidsaktiviteter og opplevelser i Larvik og omegn.

I tillegg gis det inngangsbilletter til opplevelsesparker nasjonalt, hvilke parker og antall billetter vil variere fra år til år. Billetten vises via appen på mobil når du kommer til inngangen ved det stedet du har billett til.

Informasjon om hva billetten inneholder ligger inne i selve billettpakken. Nærmere informasjon om hvordan dette gjøres får du av din kontaktperson.

Hvordan søker jeg om Opplevelseskortet Join?

Hvis du har en veileder eller saksbehandler innenfor kommunale enheter eller NAV Larvik, ta kontakt med han/henne. Du kan også kontakte helsesykepleierne ved ditt familiesenter dersom du ønsker et tilbud om Opplevelseskort Join.

Merk at Opplevelseskortet Join også kan tildeles barn og unge av foreldre som ikke mottar hjelp eller oppfølging av NAV.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål? Ta kontakt med administrator/koordinator Malin Othilie Aareskjold på e-post malin.othilie.aareskjold@larvik.kommune.no eller på telefon 48 40 27 79.

Hvis du allerede har en kontaktperson innenfor kommunale enheter eller NAV så kan du også ta kontakt med han/henne for mer informasjon om dette tilbudet.

Til toppen