Natteravn

Innhold

Natteravning handler om å være til stede for barn og unge når de ferdes ute på kveld- og nattestid. I Larvik har vi Natteravning på Østre Halsen, Ra, Sky og Langestrand og Stavern.

Bilde hentet fra natteravn.no
Bilde hentet fra natteravn.no

Ønsker du å være natteravn? 

Larvik kommune har natteravn grupper på Østre Halsen, Ra, Sky og Langestrand og Stavern.

Hva er natteravning?

Natteravning handler om å være til stede for barn og unge når de ferdes ute på kveld- og nattestid, ta ansvar og vise medmenneskelig omsorg. Når voksne er til stede der ungdommer ferdes virker det forebyggende og dempende på uønskede hendelser.

Natteravning er tuftet på en stor frivillig innsats fra voksne som er villige til å gi litt av sin tid for å gjøre en sosial innsats i sitt lokalmiljø, i sin by. Som natteravn får du anledning til å bli kjent med andre foreldre. Du får et innblikk i dine barns verden utenfor hjemmets trygge vegger og kunnskap om hva ungdommen er opptatt av.

De fleste natteravngrupper samarbeider godt med det lokale politiet, men som natteravner er man ikke «reservepoliti». Natteravner er alminnelige voksne uten særskilte fullmakter. En natteravn observerer og hjelper, lytter og gir veiledning når barn og unge tar initiativ til det. Alvorlige hendelser skal henvises til foreldre, politi eller andre. Natteravnene vandrer alltid i grupper, aldri alene.

Natteravnene våre skal aldri tilby transport av personer. En natteravn skal aldri være alene med barn/unge og ikke påta seg noen form for oppfølgingsansvar overfor enkeltpersoner.

Trygghet i byen og lokalmiljøet kommer alle til gode. Som tilstedeværende voksne tar vi oss tid til å snakke med unge mennesker og vi hjelper når det trengs. Det handler også om at vi sammen kan være med på å skape trygghet, trivsel og tilhørighet i vårt lokalsamfunn.

Hvem kan være natteravn?  

Man trenger ingen spesiell utdannelse eller erfaring for å kunne være natteravn. Man må være voksne (foreldre, besteforeldre eller andre) som går sammen i små grupper på 3-4 personer. 

Hva forventes av en natteravn?

 • Natteravner opptrer som ansvarlige voksenpersoner
 • Natteravner er edru under vandring
 • Natteravner skaper gode samtalesituasjoner og kontakt på tvers av generasjoner
 • Som natteravn har man en "moralsk" taushetsplikt om det man ser og dem man snakker med eller møter under sin vandringer. Taushetsplikten er nedfelt i Natteravnenes etiske retningslinjer.
 • En natteravn vandrer alltid sammen med andre natteravner, ALDRI alene
 • Som natteravn erman verken borgervern, vekter eller reservepoliti. Som natteravn er man privatperson uten særskilte varsler.
 • Natteravner opptrer nøytralt
 • Natteravner opptrer ikke dømmende eller moraliserende
 • Natteravner anerkjenner at mennesker har lik verdi uansett ståsted i livet
 • Natteravner gir nødvendig hjelp til dem som trenger det eller ber om det
 • Natteravner tilbyr aldri transport av barn og unge, men sørger om nødvendig for at foresatte eller venner blir tilkalt.
 • Natteravner låner aldri ut penger
 • Natteravner tilkaller nødetater når det er nødvendig
 • Natteravner røyker ikke på vakt. Går ikke med musikk eller andre medier i propp på øra eller har nesa i smarttelefon under vandring; fokus skal være mot det som skjer i omgivelsene
Sammen med natteravn teamet bruker en natteravn magefølelsen og sunn voksen fornuft for å løse situasjoner teamet møter.

Har du spørsmål om natteravning i Larvik? 
....

Kontakt

 • Erica Gutterød Dabe SLT koordinator
Til toppen