Ideen bak

Innhold

Ideen om å invitere 77 åringene ble hentet fra Sandefjord, og med en egen vri ble hovedvekten i Larvik lagt på sosialt fellesskap, aktivitet og samarbeid.  

De aller fleste av dagens 77 åringer i Larvik, klarer seg uten tjenester fra helse- omsorgssektoren. Det er i kommunens interesse, sammen med den enkelte, å bidra til aktiviteter og mestring som forebygger ensomhet og inaktivitet.  Det var utgangspunktet for å invitere alle fra samme årgang og oppvekst.

Fra kommunens side er dette en del av kulturplanens satsing på mangfold og at alle skal med, samt helse- og omsorgstjenestenes strategier om å tilrettelegge for mestring for å kunne bo i eget hjem så lenge som mulig.

Samarbeid

Samlingene i 2019 er planlagt og gjennomført i et inspirerende samarbeid mellom Pensjonistuniversitetet, Eldrerådet, kommunens virksomheter for kultur, idrett og fritid og helse- og omsorg. Med dyktig prosessledelse av Bjørn Z Ekelund fra Human Factors, og medvirkning fra 77 åringen Jens Jacobsen.

Til toppen