Det første året

Innhold

Samtlige 328 innbyggere, med fødselsår i 1942, har i løpet av 2019 vært invitert til tre treff på Sliperiet

  • Jeg lærer spansk, og vil bli god til å prate
  • Jeg er frivillig på et sykehjem, og vil være det så lenge jeg kan
  • Jeg møter venninner på kafe, og håper å fortsette med det
  • Jeg danser sammen med min kone, og vi kan gjerne bli flere
  • Jeg vil holde meg i form
  • Min drøm er å ta "hole in one"
  • Jeg ønsker å sykle til Nordkapp og tilbake
  • Jeg er på treningssenter flere ganger i uka, og hvis jeg må flytte, vil jeg ha treningssenter der jeg skal bo
  • Jeg vil kose meg hjemme med musikk og dikt

Ja, akkurat sånn er det- blant annet -  å være 77 åring i Larvik i dag! Her er det mer seniorkraft enn eldrebølge.

De aller fleste, faktisk i overkant av 90 % av dagens 77 åringer i Larvik, klarer seg helt uten helse-/ omsorgstjenester. Da er det i kommunens interesse, sammen med den enkelte, å bidra til aktiviteter og mestring som forebygger ensomhet og inaktivitet.

Et samarbeidsprosjekt

Samtlige 328 innbyggere, med fødselseår i 1942, har i løpet av året vært invitert til tre treff på Sliperiet (Larvik kulturskole). Bak invitasjonen står Pensjonistuniversitetet, Eldrerådet og Larvik kommune ved «Kultur, idrett og fritid» sammen med «Helse og omsorg». Med seg på opplegget har de hatt Bjørn Ekelund fra Human Factors som prosessleder og koordinator.  Etter første treff ble en av pensjonistene og hans kone også trukket aktivt med i utformingen.

Fra kommunens side er dette en del av satsingen med utspring fra kulturplanens fokus på mangfold og at alle skal med, og temaplanen for Helse og omsorg med strategier om å tilrettelegge for mestring, og å kunne bo hjemme så lenge som mulig.

Seniorkraften fortsetter

Gjennom tre samlinger i løpet av året har mellom 25 og 35 deltakere møttes til samling med kulturelle innslag, presentasjoner av hverandre, og ideer til aktiviteter de kan gjøre sammen. De deler den samme  generasjonserfaringen, og oppvekst. Kanskje begynte de på skolen sammen, som var tilfelle med to av de som møttes etter 70 år hvor de hadde gått på skole sammen i Bærum. Gjennom presentasjonen viste det seg at flere var «nordfra» - og at Larvik ikke alltid hadde vært like inkluderende som nordlendingene er kjent for.

Da tredje samling ble avsluttet var det avtalt å møtes på eget initiativ til felles, sosial samling i Cafe Sliperiet den 11. februar – og at Larvik kulturskole stiller med møterom klar til bruk for de som vil samles til annen aktivitet i etterkant. Blir det vellykket kan det fortsette med faste treff kanskje hver annen måned. 

Utfra eget initiativ er det nå satt i gang dansegruppe, visuell kunstgruppe, datagruppe og en egen kafe-treff gruppe for de som bare ønsker å være sosiale og treffe andre. De vil også prøve å få med flere de kjenner.

Neste årgang

Gode erfaringer fra første år gjør at dette vil bli gjentatt for neste årgangs 77-åringer. Altså de som er født i 1943. Invitasjon komme i løpet av vinteren. 

Til toppen