Alle skal med

De aller fleste av dagens 77 åringer i Larvik, klarer seg uten tjenester fra helse- omsorgssektoren. Det er i kommunens interesse, sammen med den enkelte, å bidra til aktiviteter og mestring som forebygger ensomhet og inaktivitet.

Til toppen