Larvik 2021 - byjubileum

Innhold

Larvik by er 350 år den 29. september 2021, og det skal markeres. Jubileet skal være for alle, og det skal inviteres til at innbyggerne, frivillige, næringsliv, institusjoner, aktører, foreninger skal kunne delta og medvirke.

29.september 1671 er Larvik bys stiftelsesdato og grunnleggelsen var begrunnet i at stattholder av Norge, Ulrik Fredrik Gyldenløve, valgte Larvik som sin residensby og bygde Herregården og kirken på Tollerodden.

2021 er Larviks byjubileumsår. Kommunestyret har vedtatt at byjubileet skal være en bred plattform for medborgerskap og samskaping.

Formål

Jubileet skal inneholde et hovedarrangement rundt stiftelsesdatoen, byutviklingsrettede prosjekter og sikre samordning av alle initiativ, aktiviteter, arrangementer og tiltak i jubileumsåret.
Markeringen av jubileumet skal i tillegg til å formidle Larviks historie og posisjon som sjøfarts- og havneby fremme Larvik by som lokalsamfunn og bidra til å skape varige positive ringvirkninger for utviklingen av byen.

Målsettinger

 • Larviks byjubileum skal bidra til å styrke innbyggernes engasjement og stolthet over byen, gjennom samskaping og bred involvering.
 • Gi Larviks innbyggere kunnskap om byens historie gjennom opplevelser og formidling.
 • Løfte frem Larviks posisjon som sjøfarts- og havneby, og den unike tilknytning til vann.
 • Synliggjøre og bygge opp om byens identitet, kvaliteter og muligheter for fremtiden.
 • Skape varige verdier og ringvirkninger som kommer barn, unge og framtidig generasjoner til gode.

Larvik by

Larviks byjubileum skal dreie seg om byens historiske hjerte, både når det gjelder tematikk og geografisk område.

Kartet viser sentrumsonen slik den er avgrenset i kommunedelplanen for Larvik by som også omfatter den historiske delen av byen. Det er innenfor denne avgrensingen at arrangementer, prosjekter og tiltak vil bli prioritert. Byjubileet er likevel hele kommunens jubileum og det er ønskelig med involvering, initiativ og engasjement fra innbyggerne, næringsliv, aktører, frivillige, foreninger fra hele kommunen, så lenge det kan relateres til Larvik by og jubileets tema, mål og verdier.

Vil du bidra?

Vi ønsker kontakt med alle som planlegger og har lyst til å bidra med aktiviteter i forbindelse med Larviks byjubileum. Det planlegges en oversikt og synliggjøring av alle tiltak som vil foregå i 2021 knyttet opp til byjubileet. For at ditt tiltak skal inngå som en del av programmet i jubileumsåret må det kunne relateres til tema, målsettinger og verdier for byjubileet. Tiltaket må i størst mulig grad være åpent og tilgjengelig for befolkningen i Larvik.

Det forventes at tiltaket markedsføres med byjubileets logo og synliggjøres med byjubileets profileringsmateriell som vil bli tilgjengelig.

Ta kontakt med prosjektleder, camilla.svendsen@larvik.kommune.no

Organisering og kontaktinformasjon

Det er satt sammen en prosjektgruppe som vil ivareta tilrettelegging og organisering av tiltak, arrangementer og aktiviteter tilknyttet jubileet. Gruppen er organisert etter de ulike områdene som vil inngå i jubileumsmarkeringen.

Har du et tiltak du ønsker å gjennomføre i 2021? Ta gjerne kontakt med oss.

Prosjektleder: Camilla Svendsen, camilla.svendsen@larvik.kommune.no

Kommunikasjon og markedsføring

Næringslivskontakt

Historieformidling

Byutviklingsaktiviteter

Initiativ barn og unge

Arrangementer og aktiviteter

Hovedarrangement

Styringsgruppen

 • Rune Høiseth (leder), varaordfører Larvik kommune (LK)
 • Ingvild Aarthun, ass.rådmann LK
 • Hilde Bøkestad, kommunalsjef LK
 • Hege Lundh, styremedlem Larvik Næringsforening (LNF)
 • Aina Aske, avd.dir. Larvik Museum (LM)
 • Jan Fredrik Jonas, havnedirektør Larvik Havn (LH)
 • Jørn Haga, styreleder Larvik By (LB)
 • Knut Pihl, styremedlem Kulturrådet i Larvik (KRL)
Til toppen