Foredrag

Innhold

Her finner du informasjon om alle foredrag for Kulturnatt 2022 i alfabetisk rekkefølge.

Ane Ringheim – krigsseilere fra Larvik

Konservator Ane Ringheim ved Larvik museum forteller om krigsseilere fra Larvik.

Få med deg foredraget fra kl. 13.00 til 14.00 på Sjøfartsmuseet.

En kveld med lokal maritim historie 

Larvik kommune har 120 km kystlinje. Stavern kystkultursenter er kommunens eneste, og har som formål å øke kunnskapen om kystkulturens betydning og generelt øke interessen for kystkultur.

Kystkultursenteret skal verne om, fremme innsikt i og utvikle kulturfaglig kunnskap og kompetanse, fremme arbeid for bevaring, allmenn bruk og formidling av vår lokale kystkultur. Det skal legges særlig vekt på:
- Tradisjonelle fartøy, bygninger, anlegg og kystmiljø særegent for distriktet.
- Håndverksmessige tradisjoner innen næring, sjømannskap og livsform som har lokal tilknytning.
- Formidling og samarbeid med museer, foreninger, skoler og lignende om aktuelle kulturoppgaver.

Etter oppstarten august 2021, fylles Stavern kystkultursenter gradvis opp med aktivitet, kurs og foredrag som ivaretar den lokale kystkulturen. Reparasjon og vedlikehold av båter, gamle motorer, fiskeredskap og lignende skal brukes aktivt i formidling og utvikling av kunnskap og kompetanse.

Stavern kystkultursenter drives som ideell stiftelse. 

Stavern kystkultursenter holder foredraget på Fiskernes hus fra kl. 18.00 til 21.00.

Skuteportretter av Bjørn Bergene

Bjørn Bergene viser fram og forteller om sine skuteportretter i Sjøfartsmuseet.

Du kan se foredraget kl. 14.00.

Til toppen