VIDEO: unge i Larvik om korona

Mange deler sine bekymringer om psykisk uhelse hos unge i forbindelse med pandemien. Vi har spurt unge i Larvik om deres korona-hverdag.

Flere har delt sin bekymringer om økende psykisk uhelse hos ungdommer i forbindelse med Corona-pandemien. For mange unge dreier dette seg om normale (men vonde) reaksjoner på en unormal situasjon.

I en studie utført våren 2020 oppga halvparten av ungdommene at de opplevde søvnproblemer. Leggetiden ble forskjøvet, og mange opplevde problemer med å sovne eller sove sammenhengende natten gjennom. Litt over halvparten fryktet at koronautbruddet skulle gjøre livet fremover vanskeligere.

Les mer om Folkehelseinstituttets (FHI) funn her.

Hvordan opplever ungdom i Larvik Korona-pandemien? Har de tips til andre unge? Og hva gleder de seg mest til? Vi har spurt 3 unge i Larvik.

Organisasjonen "Voksne for Barn" har også snakket med de unge -  bare i større målestokk. Les mer om sitatsamlingen "1-metern gjør oss alle tristere - ungdom om pandemien" her.

Hvis du er ung og ønsker noen å snakke med - ta kontakt med din lærer, helsesykepleier eller en annen voksen du stoler på.

Til toppen