Utvidet korona-krisepakke for kulturlivet

Den nye kompensasjonsordningen er nå utvidet slik at den inkluderer hele verdikjeden i kultursektoren, ikke kun arrangøren.

Kompensasjonsordningen vil nå inkludere mange flere av dem som opplever inntektstap på grunn av helt eller delvis avlyste kulturarrangementer. Ordningen inkluderer nå også underleverandører som:

  • Aktører innenfor lys, lyd og rigg
  • Aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et kulturarrangement, herunder litteraturhus, konserthus og privatteatre
  • Artister, management, booking og filmdistributører


Alle disse skal kunne søke kompensasjon for tap og merutgifter i forbindelse med utsettelse, helt eller delvis stenging, eller avlysning av arrangementer i kultursektoren fra 1. mai til 1. september.

Søknadsfrist er 15.september

Les mer og søk her

Til toppen