Utflytterdagen og Borgermusikken i Bøkeskogen avlyses

Arrangementet "Utflytterdagen" i Bøkeskogen 1.pinsedag avlyses grunnet gjeldende restriksjoner for gjennomføring av arrangement.

I lys av smittesituasjonen i Larvik vil også de tradisjonelle konsertene med korallmusikken fra Borgermusikken avlyses inntil videre. Kulturavdelingen vil vurdere situasjonen nærmere om det vil være mulig å gjennomføre noen konserter på sensommeren.

Til toppen