Tilskuddsmidler til idrett- og friluftslivsforeninger 2021

Søknadsfrist 15. mars

Alle idrettsforeninger som er tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paraolympiske Komité, og alle foreninger som ut fra sin aktivitet defineres som «friluftslivsorganisasjon», kan nå søke om kommunalt tilskudd for 2021.

Retningslinjer for tildeling, annen relevant informasjon og digitalt søknadsskjema.

Spørsmål rettes til Kultur og idrett v/ Silje Strømberg, silje.stromberg@larvik.kommune.no, telefon 98231947.

Til toppen