Tilskudd til byjubileumsprosjekter

Det er nå mulig å søke om tilskudd til prosjekter som kan knyttes til markeringen av Larviks 350 års byjubileum i 2021.

Tilskuddsordningen skal bidra til et innholdsrikt og inkluderende jubileumsprogram, med et bredt spekter av arrangementer, aktiviteter og tiltak gjennom hele jubileumsåret.

Søknadsfristen er 15. september.

Tilskudd kan gis til alle slags åpne og tilgjengelige tiltak som finner sted innenfor kommunens grenser i løpet av 2021, så lenge tiltakene både er relatert til byen Larvik, og til jubileets temaer og målsettinger.

Til toppen