Tilskudd for å motvirke ensomhet hos eldre

Innhold

Frivillige lag, organisasjoner, stiftelser og andre interesserte kan søke, frist 20/9. Informasjonsmøte 10/9, påmeldingsfrist 4/9.

Koronapandemien har rammet mange av våre eldre hardt. Ensomheten har økt!

Det er derfor etablert en statlig tilskuddsordning:

Målet for tilskuddet er å stimulere til innovative tiltak for å opprettholde aktivitet og sosial kontakt. Målgruppa er eldre som bor hjemme eller i omsorgsboliger. Aktive og meningsfulle hverdager, gode opplevelser og sosial kontakt med sine nærmeste skal redusere følelsen av ensomhet.

Ordningen forvaltes av Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Søknadsfrist: 20. september

Informasjonsmøte 10. september

  • Torsdag 10. september kl. 10.00-14.00
  • Bølgen kulturhus, Sanden 2, 3264 Larvik
  • Målgruppe: Frivillige lag, organisasjoner, stiftelser og andre interesserte
  • Påmelding innen 4. september sendes til fmterje@fylkesmannen.no

Se mer informasjon om ordningen  og les mer om informasjonsmøtet

Til toppen