Stenger av områder ved Bøkkerfjellet

I perioden 22. april til 9. mai vil områder ved Bøkkerfjellet være stengt i forbindelse med arbeidet til Camp Larvik.

Dette er de berørte områdene. Se skisse under. 

A) Plattform ved Bøkkerfjellet - for arbeider med renovering
B) Parkeringsområde ved fjellvegg
C) Parkeringsområde innerst på parkeringen
D) Gressområdet ved hus

De røde strekene på skissen markerer områdene. På disse stedene vil vi ha behov for å lagre materialer, grus etc, de vil være arbeidsområder for dugnaden.

For parkering henviser vi til andre offentlige parkeringer i sentrum.
 
Ønsker du mer informasjon om Camp Larvik?
Til toppen