Søk om tilskudd til aktiviteter i tidligere Lardal kommune

Kommunestyret har bevilget en tilskuddspott på 600 000 kroner i 2019 som skal fordeles med tilskudd til aktivitetstiltak i tidligere Lardal kommune.

Ballbinge.jpg

Søknad kan fremmes fra nå og fram til 1. september 2019. Tildelingen foretas fortløpende og utbetales straks etter tildeling.

Søk tilskudd nå

Hvem kan søke?

Alle lag og foreninger samt FAU i tidligere Lardal kommune kan søke. Det er krav om å være registrert med organisasjonsnummer.

Hva kan det søkes tilskudd til? 

Alle slags åpne aktivitetstilbud som kan skape sosiale møteplasser og bidra til inkludering, egenaktivitet og deltakelse, kan utløse tilskudd. Det kan søkes tilskudd til allmennyttige lavterskelaktiviteter som er åpne og tilgjengelige for alle. Materiell, utstyr eller annet som er nødvendige for å kunne tilrettelegge for den aktuelle aktiviteten.

Til toppen