Skal spleise frivillige, bedrifter og offentlige virksomheter

Innhold

Velkommen til Larviks første Frivilligbørs, hvor vi skal bytte tjenester, ikke penger!

Endre Og Hanne (1 Av 1)

På en frivilligbørs møtes lokale bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter ansikt til ansikt og utveksler ønsker og ideer til samarbeid.

Meld dere på nå

Frivilligbørsen arrangeres lørdag 12. november fra kl. 14.00 til 16.00 og allerede nå kan lag, foreninger og bedrifter melde seg på.

Påmeldingsfristen er onsdag 2. november.

Børsmeglere sikrer samarbeidsavtaler

Den første timen er det plakatverksted, hvor deltakerne lager plakater hvor de beskriver hva de ønsker seg av tjenester og hva de kan tilby av tjenester. Det er i den andre timen selve børsen foregår.

– Det er ingen «stands», alle kan bevege seg fritt og snakke med alle. Vi har børsmeglere som sikrer at avtaler underskrives, forteller Hanne Jensen Moth, overordnet frivillighetskoordinator fra Larvik kommune.

– Unik arena for å bygge nettverk

Et av målene til Frivilligbørs Larvik er å skape broer mellom næringslivet, offentligheten og frivilligheten. I løpet av et par timer skapes nye muligheter, lokale nettverk og konkrete samarbeidsavtaler, uten å bruke penger.

– Gjennom Frivilligbørs ønsker å løfte samarbeidet vårt mellom frivillighet, kommune og næringliv, forteller Endre Lindstøl, virksomhetsrådgiver i kultur og idrett.

Frivilligbørs er et internasjonalt konsept, som kommer fra Nederland. Det er første gang Larvik kommune skal arrangere en Frivilligbørs.

– Flere norske kommuner har hengt seg på de siste årene, og nå er også Larvik med. Vi gleder oss til å se resultatet og håper det blir inngått mange avtaler.

– Dette er en unik arena for å bygge nettverk, avslutter Hanne Jensen Moth.

Eksempler på avtaler

  • Fotballklubben rydder skog mot at kommunen gruser opp banen
  • Velforening rydder ved sykehjemmet mot at sykehjemmet serverer mat og drikke under arbeidet
  • Interesseorganisasjon arrangerer temamøte mot at kommunen deltar med innlegg
  • Forening sjekker brannvarslere hos hjemmeboende eldre mot gratis lokaler til møtevirksomhet
  • Elever fra ungdomsskole lærer eldre på dagsenter digitale hjelpemidler,
  • Svømmeklubben bidrar i svømmeopplæringen, skolen tilbyr skolen lokaler til møtelokaler
  • Skolen tilbyr laget plass til idrettslaget, idrettslaget bidrar på aktivitetsdagen
  • Norskopplæringen har lesegrupper i barnehagen på barnas morsmål, språkpraksis i barnehagen
  • Foreningen din kan sjekke brannvarslere hos eldre som bor hjemme, og til gjengjeld får dere låne gratis lokaler til møter
  • Den lokale bedriften kan låne bort et møterom til koret som skal øve, til gjengjeld synger koret på sommerfesten?
Til toppen