Skal du søke tilskudd til et kulturprosjekt eller et kulturarrangement i 2023?

Innhold

Da må du søke før 1. september!

Alle lokale organisasjoner, grupper og enkeltpersoner innenfor kulturfrivilligheten kan søke på tilskuddet. Dette gjelder også lokale kulturaktører som søker til et kulturprosjekt/-arrangement uten kommersielt siktemål. 

Unntaksvik kan også du som arrangør/prosjekteier utenfor kommunen søke, men da skal tiltaket være klart rettet mot kommunens innbyggere og eventuelt også ha en/flere lokale bidragsytere som samarbeidspartner(e).  

Les mer om tilskuddet og søk her
Til toppen