Skal du søke om tilskudd til nærmiljøtilskudd?

Neste søknadsfrist er 1. september.

Her finner du søknadsskjema

Ordningen med «tilskudd til nærmiljøaktiviteter» har som mål å stimulere til åpne og tilgjengelige aktiviteter, i regi av frivillige aktører. Både enkeltpersoner, grupper og organisasjoner kan søke, men med unntak av foreningene som er omfattet av kommunens tilskuddsordning for lag og foreninger innen kultur, idrett- og friluftslivsfeltet.

Du kan søke om et tilskudd på inntil 5000 kroner, til materiell, utstyr eller annet som er nødvendig for å tilrettelegge for en konkret aktivitet i ditt lokalmiljø.

Retningslinjer for tildeling og annen relevant informasjon om ordningene.

Spørsmål rettes til Kultur og idrett v/ Silje Strømberg, silje.stromberg@larvik.kommune.no, telefon 98231947.

Til toppen