Musikk og demens - Larvik kulturskole

Med fokus på livskvalitet og utenforskap hos eldre blir Larvik kulturskole med på spennende EU-finansiert forskning om hvilken effekt musikkterapi har på demens!

Musikkterapi Og Demens, Foto Silje Måseide 770X433

Senter for forskning i musikk og helse ved Norges Musikkhøgskole deltar i det store EU-finansierte prosjektet HOMESIDE der forskere fra fem land samarbeider om å teste hvilken effekt musikkterapi kan ha på demens.

Denne forskningen skal Larvik kulturskole bli med på - i to år. Med utgangspunkt i tilbudet vi allerede har etablert og en videreutvikling av dette. Fokus er livskvalitet og utenforskap hos eldre.

Til toppen