Markerte oppgradering av Bystien

Bystien har fått nye trapper, ny merking, stien er ryddet og det er satt opp nye informasjonsskilt. Oppgraderingen ble markert på Mesterfjellet.

Fra venstre: Bjørn Jeksrud (LOT), Guro Hessner (Larvik kommune), Christian G. Larsen (LOS), Håkon Blikstad (Byggmester Trulsen AS), Thor Holbein (LOT), Gro Stalsberg (Larvik museum), Marianne Zaitzow (Affair), Per Dvergsnes, Tore Andreas Garshol (Larvik kommune), Aina Aske (Larvik museum), Knut Hjalmar Gulliksen (LOT) og ordfører Rune Høiseth.

Ideen om Bystien (opprinnelig kalt Byrunden) oppsto som i forbindelse med utarbeidelse av Grønnstrukturplan i 1998. Stien ble første gang etablert i 2000 gjennom et samarbeid med Larvik og Omegns Turistforening (LOT) og med tilskudd til friluftsformål fra Fylkesmannen i Vestfold.

I 2017 tok Larvik kommune initiativ til å ruste opp stien igjen. Etter flere år med igjengroing og forfall på trapper og installasjoner sa LOTs seniorgruppe seg villig til å rydde fram og merke opp stien på nytt, og utføre enkle tilretteleggingstiltak.

Tiltak som er gjennomført i 2018/2019: 

Sti og tilrettelegging for ferdsel - LOT ryddet vegetasjon, blåmerket stien og satt opp anvisningsskilt i tre. Enkel trapper og håndløpere ble utbedret. I spissen for denne LOTs dugnadsgjengen står Bjørn Jeksrud. Larvik kommune har sørget for nye skilt i bybildet, og utført rehabilitering av trapper. Tiltakene ble utført av Realbygg Larvik AS, Byggmester Trulsen AS og Aakerholt, Steen og Lund AS. Prosjektleder fra Larvik kommune var Tore Andreas Garshol. 

Brosjyre - Larvik kommune laget i 2017 en brosjyre om Bystien. Den er trykket opp og kan også lastes ned/skrives ut fra kommunens nettsider: https://www.larvik.kommune.no/media/2597/24076_bystien-brosjyre.pdf

Benker og informasjonsskilt - LOT søkte og fikk tildelt midler fra Gjensidigestiftelsen til benker og informasjonsskilt. Foreningen har kjøpt inn 8 benkebord som er plassert ut på noen av utsiktspunktene. Nye skilt er blitt utarbeidet i et samarbeid mellom Larvik kommune v/Hildegunn Riksfjord og Guro Hessner, LOT v/ Knut Hjalmar Gulliksen, Larvik Museum v/ Aina Aske og Gro Stalsberg. Oppsett av skiltene er utført av Affair v/Marianne Zaitzow og produsert av LOS v/Christian G. Larsen. Skiltene er et spleiselag mellom kommunen og LOT/Gjensidigestiftelsen.

Mer om Bystien

Ordfører Rune Høiseth takket alle som har bidratt til oppgraderingen av Bystien.
Nye skilt: Det er satt opp skilt med historisk informasjon langs Bystien.
Til toppen