Markerte oppgradering av Bystien

Bystien har fått nye trapper, ny merking, stien er ryddet og det er satt opp nye informasjonsskilt. Oppgraderingen ble markert på Mesterfjellet.

web_bystien2.jpg

Ideen om Bystien (opprinnelig kalt Byrunden) oppsto som i forbindelse med utarbeidelse av Grønnstrukturplan i 1998. Stien ble første gang etablert i 2000 gjennom et samarbeid med Larvik og Omegns Turistforening (LOT) og med tilskudd til friluftsformål fra Fylkesmannen i Vestfold.

I 2017 tok Larvik kommune initiativ til å ruste opp stien igjen. Etter flere år med igjengroing og forfall på trapper og installasjoner sa LOTs seniorgruppe seg villig til å rydde fram og merke opp stien på nytt, og utføre enkle tilretteleggingstiltak.

Tiltak som er gjennomført i 2018/2019: 

Sti og tilrettelegging for ferdsel - LOT ryddet vegetasjon, blåmerket stien og satt opp anvisningsskilt i tre. Enkel trapper og håndløpere ble utbedret. I spissen for denne LOTs dugnadsgjengen står Bjørn Jeksrud. Larvik kommune har sørget for nye skilt i bybildet, og utført rehabilitering av trapper. Tiltakene ble utført av Realbygg Larvik AS, Byggmester Trulsen AS og Aakerholt, Steen og Lund AS. Prosjektleder fra Larvik kommune var Tore Andreas Garshol. 

Brosjyre - Larvik kommune laget i 2017 en brosjyre om Bystien. Den er trykket opp og kan også lastes ned/skrives ut fra kommunens nettsider: https://www.larvik.kommune.no/media/2597/24076_bystien-brosjyre.pdf

Benker og informasjonsskilt - LOT søkte og fikk tildelt midler fra Gjensidigestiftelsen til benker og informasjonsskilt. Foreningen har kjøpt inn 8 benkebord som er plassert ut på noen av utsiktspunktene. Nye skilt er blitt utarbeidet i et samarbeid mellom Larvik kommune v/Hildegunn Riksfjord og Guro Hessner, LOT v/ Knut Hjalmar Gulliksen, Larvik Museum v/ Aina Aske og Gro Stalsberg. Oppsett av skiltene er utført av Affair v/Marianne Zaitzow og produsert av LOS v/Christian G. Larsen. Skiltene er et spleiselag mellom kommunen og LOT/Gjensidigestiftelsen.

Mer om Bystien

web_bystien.jpg
web_bystien3.jpg
Til toppen