Koralmusikk og korpskonserter 2023

Innhold

Hjertelig velkommen til en ny sesong med koralmusikk og korpskonserter!

Korpsbilde Tromboner (1)

Larvik Borgermusikk spiller koralmusikk hver søndag morgen kl. 09.00 i Bøkeskogen, fra og med 21. mai til og med 6. august.

Korpsene i Larvik gir ettermiddagskonserter fra den samme scenen i Bøkeskogen i perioden fra og med søndag 21. mai til og med søndag 27. august. Mange korps tilbyr også nærmiljøkonserter rundt om i kommunen i løpet av vår-/sommersesongen.

Larvik Borgermusikk

Larvik Borgermusikk har sitt utspring i Laurvig Borgerbevæpning, som fra 1801 holdt til på Herregårdssletta. Den pleide innimellom våpentrening og eksersis å holde konserter på den knausen der Bedehuset ble oppført i 1875.

I 1849 ble Johan Sverdrup første gang valgt til ordfører i Larvik. Han tok initiativet til å få et korps i ordnede former. Resultatet ble Larvik Borgermusikk, et profesjonelt ensemble som ble avlønnet av kommunen. Det ble stiftet 19. juni 1849, og ensemblet er Norges eldste i sitt slag.

Korpset har hatt mange viktige oppdrag i årenes løp. Det spilte eksempelvis under åpningen av Grevskapsbanen 13. oktober 1881, da kong Oskar II var på besøk. I 1905 ble korpset regnet som byens eliteorkester. De øvrige korpsene i kommunen var gjerne knyttet til private bedrifter. På 1800-tallet varierte antall musikere mellom 20 og 30. 

I 2005 bestod korpset av seks musikere: To trompetister, to barytonhornister, en hornist og en tubaist. Nina Krokeide Hove ble 25. mai 2003 den første kvinnen som ble tatt opp i Larvik Borgermusikk, og hun spilte euphonium.

Johan Sverdrup var borgermusikkens første styreformann. Senere var blant annet Colin Archer og Christian Christiansen jr. styreformenn.

Korpskonserter i Bøkeskogen 2023

Søndag 21. mai kl. 17.00: Lågabrass..

Søndag 28. mai kl. 15.00: (1. pinsedag): Larvik Ungdoms Musikkorps og Nanset Skolekorps.

Mandag 29. mai kl. 17.00: (2. pinsedag): Halsen Ungdomskorps og Østre Halsen Skolekorps.

Søndag 4. juni kl. 16.30: Tjodalyng Skolekorps.

Søndag 11. juni kl. 17.00: Gjallarhorn.

Søndag 18. juni kl. 17.00: Larvik Veterankorps.

Søndag 25. juni kl. 16.00: Larvik Janitsjar.

Søndag 27. august kl. 16.00: Stavern-Agnes Musikkorps.

Nærmiljøkonserter 2023

Onsdag 19. april kl. 18.00: Tjølling sykehjem, Husebyløkka og Hem. Tjodalyng Skolekorps.

Tirsdag 2. mai kl. 18.00: Kysthospitalet og Presteløkka. Stavern-Agnes Musikkorps.

Torsdag 4. mai kl. 18.30: Yttersølia sykehjem: Larvik Skolekorps.

Mandag 8. mai kl. 18.00: Nevlunghavn. Berg Skolekorps + Stavern og Brunlanes Gutte- og Jentekorps.

Torsdag 25. mai kl. 18.30: Moderne Hjem for Eldre (Langestrand). Larvik Skolekorps.

Søndag 28. mai kl. 13.00: Kvelde sykehjem. Lågabrass.

Mandag 5. juni kl. 18.00: Stavern. Berg Skolekorps + Stavern og Brunlanes Gutte- og Jentekorps.

Onsdag 7. juni kl. 18.00: Furuheim sykehjem. Nanset Skolekorps.

Søndag 11. juni kl. 13.00: Prestegårdstunet, Tjølling. Gjallarhorn.

Mandag 12. juni kl. 18.30: Larvik Museum. Larvik Ungdoms Musikkorps.

Onsdag 14. juni kl. 18.00: Gloppesenteret. Larvik Veterankorps.

Onsdag 14. juni kl. 18.00: Kirkeløkka (Østre Halsen skole). Østre Halsen Skolekorps.

Lørdag 17. juni kl. 17.30: Sukkersletta. Halsen Ungdomskorps.

Lørdag 24. juni kl. 15.00: Helgeroa. Larvik Janitsjar.

Korpskonserter i Bøkeskogen og nærmiljøkonserter
Til toppen