Invitasjon til konferansen =Vi

Innhold

Vi inviterer til konferansen =Vi - kunst og kultur for et inkluderende lokalsamfunn 14. - 15. mars 2018!

Meld dere på hos kulturskoleradet.no

Konferansen =Vi handler om hvordan kulturskolene kan være en kraft i arbeidet med kunst og kultur for et inkluderende lokalsamfunn.

Konferansen avholdes i et samarbeid mellom Stiftelsen Fargespill, Larvik kommune og Norsk kulturskoleråd.

  • Sted: Larvik kulturskole, Hammergata 15, 3264 Larvik
  • Dato: 14. – 15. mars 2018
  • Tid: Konferansen starter onsdag 14. mars kl. 10.00 og avsluttes torsdag 15. mars 2018 kl. 15.00
  • Pris: 2000 kroner og inkluderer konferanse i to dager, to lunsjer, pausemat, prøve Fargespill Larvik, festmiddag
  • Arrangører: Stiftelsen Fargespill, Larvik kommune og Norsk kulturskoleråd

Målgrupper

  • Kulturskoleeiere, -ledere og -lærere samt andre kulturarbeidere
  • Ledere, politikere og medarbeidere innen kommunal sektor for oppvekst, kultur og helse
  • Asylmottak, mottaksskoler, flyktningetater
  • Og alle som ønsker å se potensialet av kunst- og kulturarbeid for et inkluderende lokalsamfunn

Invitasjon med detaljert program sendes til landets kommuner og kulturskoler medio januar 2018.

Sist vi arrangerte konferansen – i Trondheim – opererte vi med ventelister.

Nå har vi lagt opp til at det skal være mulig for mange flere å delta!

Vi oppfordrer også at kommunene til å stille med flere deltakere fra ulike virksomheter/avdelinger for å ha et godt utgangspunkt for videre samarbeid når man kommer tilbake til egen hverdag igjen.

MEN hjertelig velkommen uansett!

Mer om konferansen

Hvordan skal vi klare å inkludere de som står utenfor?

Hvordan kan de som kommer som flyktninger og innvandrere bli inkludert og tilhøre lokalsamfunnet?

Konferansen =Vi antyder allerede et svar i tittelen; for det første protesterer den mot selve premisset for disse spørsmålene, nemlig at dette skulle handle om "oss" og "dem".

I stedet fokuserer konferansen at tilhørigheten og identiteten til alle må favnes i et større "vi", og at kunst og kultur kan spille en stor rolle i denne utvidelsen.

Konferansen, som i 2018 arrangeres av Norsk kulturskoleråd, Stiftelsen Fargespill og Larvik kommune, har som formål å legge til rette for at ulike kompetansemiljøer og aktører for kultur og inkludering – både nasjonale og lokale – får møte hverandre, utveksle erfaringer, bygge kunnskap og kompetanse, og skape økt samarbeid og aktivitet. Dette er viktig for at en større del av potensialet med kunst- og kulturarbeid for inkludering skal kunne realiseres der inkluderingen kan og må skje; i lokalsamfunnene.

Bidragsytere

Adil Khan

Adil Khan er en av landets beste breikdansere, men også kjent og høyt verdsatt for sitt arbeid for ungdom, med kultur som viktig verktøy. I sine ærlige og direkte foredrag
snakker han om det å bli sett og inkludert, om betydningen av et smil og et klapp på skuldra, det å bli anerkjent for den du er og hva du gjør og presterer.

Ole Hamre

Ole Hamre vil sammen med flere aktører og utøvere fra Fargespill, blant annet Sissel Saue, Irene Kinunda og Mona Ibrahim, ha foredrag og bidra med innspill for opplevelse og ettertanke.

Bjørn Andersen / Bluesfactory / Rock and Roll Forever Foundation

Fokus på hvordan musikk og bandarbeid kan bidra i arbeid mot utenforskap og for å skape arenaer for mestring og empowerment.

Norsk Organisasjon for Asylsøkere

Generalsekretær Ann-Magrit Austenå vil fortelle mer om hvem de nyankomne er, hvilke faser de går gjennom, og hvilke behov de har.

Larvik kommune

Kulturskolerektor Endre Lindstøl og leder for kultur idrett og fritid Bård Jacobsen vil presentere Larvik kommune sitt fokus på arbeid med inkludering, og vil dele noen av sine utfordringer så vel som suksesshistorier.

Listen over bidragsytere er ikke komplett – her samles mange flere aktører med mye kunnskap.

Den viktigste bidragsyteren er deg selv

Hvordan kan man skape inkluderende lokalsamfunn? Det vi i alle fall vet, er at det trengs engasjerte og kunnskapsrike mennesker som er interessert i å hente ut kunnskap, dele egen kunnskap og erfaring og skape opplevelser og arenaer sammen med andre.

Derfor legger vi opp til at vi både skal oppleve noe sammen i konferansen, og møtes i større og mindre grupper for å dele erfaringer og refleksjoner over det vi hører, ser og opplever.

Til toppen