Informasjonsmøte for lag og foreninger innen kulturfeltet

Innhold

28. november inviteres det til informasjonsmøte "Nye muligheter - samspill og møteplasser" på Sliperiet klokken 18.00

Kulturavdelingen i Larvik kommune og Kulturrådet i Larvik ønsker alle lag og foreninger velkommen til informasjonsmøte. 

Sted: Sliperiet Café i Hammerdalen 

Dato: 28.11.19

Tid: 18.00

Kaffe og enkel bevertning.

(Illustrasjon: Sandnes Media AS)

Presentasjon av ny kommunal tilskuddsordning

Målet med søkerordningen er samspill mellom ulike aktører, det nyskapende, lokal forankring og at kunst og kultur er virkemiddelet. 

Sliperiet

Det vil blir gitt informasjon om Café Sliperiet og bruk av Sliperiet Kulturverksted som arena og møteplass for lag og foreninger. 

Kulturrådet

Kulturrådet vil også presentere seg. Kulturrådet har som mål å være et kontaktpunkt mellom hele kulturlivet i Larvik kommune og administrasjonen, samt å jobbe opp mot politikerne for å få best mulig rammevilkår. Her ønsker Kulturrådet medvirkning og innspill på hvordan de kan legge til rette for dette og være en aktiv aktør på vegne av Larviks kulturliv. Her finnes mange gode muligheter for å kunne påvirke, ta del i et nettverk og lage et sterkere samhold.

 

Til toppen