Hvordan skape gode oppvekstmiljøer?

Innhold

-Kommunen, frivilligheten og innbyggerne må jobbe sammen for å skape gode, inkluderende oppvekstmiljøer, sier prosjektleder Belinda K. Orten. Torsdag 17. september inviterer hun til gratis webinar om temaet.

Vestfold og Telemark fylkeskommune er prosjektansvarlig for den nasjonale satsingen «Program for folkehelsearbeid», der målet er å styrke den psykiske helsen til barn og unge i et folkehelseperspektiv. Hvert år blir det gjennomført ulike prosjekter, og i år står samarbeid med frivilligheten sentralt.

- I år fokuserer vi på hvordan vi kan styrke samarbeidet mellom frivilligheten, kommunen og innbyggerne. Vi må finne ut hvordan vi sammen kan skape oppvekstmiljøer som fremmer glede, mestring, trivsel for alle barn og gir rom for forskjellighet og inkludering. Målet er å bidra til at kommunene kan styrke og utvikle sin egen frivillighetspolitikk, og å skape bevissthet rundt sivilsamfunnet og frivillige organisasjoners betydning som inkluderende og sosialt støttende miljøer, sier Orten. 

Digital innovasjonsarena

Siden oppstarten av programmet i 2017 har det blitt gjennomført fysiske samlinger med rundt hundre deltakere. I år har prosjektet blitt flyttet til en digital innovasjonsarena.

- Vi skal gjennomføre tre digitale arrangementer. Det første er et gratis webinar som streames på Facebook, og som er åpent for alle som er interessert, sier Orten.

På webinaret vil blant andre håndballspiller Anja Hammerseng-Edin, professor Reidar Säfvenbom ved Norges idrettshøgskole og doktorgradsstipendiat Bjørn Hauger delta.

- I tillegg blir det både kulturinnslag og en interessant sofaprat med spennende gjester. Målet med webinaret er å inspirere og engasjere, og jeg håper at flest mulig logger seg på og blir med, sier Orten.

24. september blir det et eget arrangement der inviterte innbyggere, ungdom og representanter fra frivilligheten får muligheten til å diskutere temaet og komme med innspill, og ut over høsten blir det  gjennomført digitale møter i hver enkelt kommune for å følge opp og konkretisere de innspillene som kommer inn.

Årets tema

  • Hvordan kan vi styrke samarbeidet mellom frivillighet, innbygger og kommune?
  • Hvordan kan vi sammen skape oppvekstmiljøer som fremmer glede, mestring, trivsel, rom for forskjellighet og inkludering for ALLE barn og unge?

Arrangementer

17. september kl. 17.30 på Facebook
Et webinar åpent for alle og målet er å insipere og engasjere. Stream og informasjon finner du  på http://www.facebook.com/innovasjonsarenaen

24.september kl. 17.30 på open space online /digital innovasjonsarena
Her vil deltakere bli invitert fra kommuner, innbyggere, frivillighet og ungdom.

Ukene 39 - 42
Hver enkelt kommune har arrangementer for å følge opp egne prosjekter og konkretisere innspillene som har kommet frem på innovasjonsarenaene 17 og 24 september. (INNOVA 2020)

Til toppen