Her blir det «Pop-up bibliotek»

Innhold

I løpet av februar vil vi åpne et «Pop-up bibliotek» i Torget 10. Her vil publikum få mulighet til å låne et utvalg bøker, bestille og hente bøker, lese aviser og låne datamaskin.

I dag har Larvik kommune signert leiekontrakt med eier av Torget 10 for etablering av et midlertidig bibliotektilbud i sentrum. Overtakelse av bygget vil skje innen 10. februar. Det vi ta et par uker å klargjøre lokalene før det åpnes for publikum. Det betyr åpning i løpet av februar. Mer informasjon om eksakt dato vil komme senere.

Innhold

Dette blir et «Pop-up bibliotek» med noen av bibliotekets tjenester. Det blir blant annet mulig å låne et utvalg av bøker og man kan bestille og hente bøker. I tillegg blir det mulig å låne publikums-pc og lese aviser og tidsskrifter. Etter hvert vil også mindre arrangementer holdes i disse lokalene.

Plassering

Torget 10 ligger sentralt plassert i nærheten av torget og er på om lag 550 kvm.

Midlertidig bibliotek

«Pop-up biblioteket» er en mellomløsning fram til plassering av et midlertidig bibliotek er landet. Dette arbeidet vil nå intensiveres.

Til toppen