God badevannskvalitet i Larvik

Vannprøver tatt 21. juli viser gode verdier på badevannet i Larvik.

Larvik kommune kontrollerer badevannskvaliteten på en rekke badeplasser hvert år.

Det blir tatt ut en prøve på hver plass med oppfølging dersom det er nødvendig.

Kommunen har stort sett svært god badevannskvalitet på sine badeplasser. Badevannskvaliteten bestemmes først og fremst på bakgrunn av hvor mye tarmbakterier (E.coli) som er i vannet. Disse kan stamme fra mennesker, dyr og fugler.

Inndelingen er basert på Folkehelsas «Vannkvalitetsnormer for friluftsbad»:

  • Meget god badevannskvalitet: under 100 E.coli.
  • Akseptabel/mindre god kvalitet: 100-1000 E.coli.
  • Uakseptabel kvalitet: mer enn 1000 E.coli.

Prøvene ble tatt tirsdag morgen. Det var mye regn natt til tirsdag og tirsdags morgen. Dette førte til stor avrenning og noe høyere verdier enn det ellers ville blitt

Sted

Generell

E.coli (tarmbakterier)

Turbiditet(uklarhet i vannet)

Torpevannet

God

63

2,60

Blokkebukta

God

1

0,50

Rusebukta

God

1

0,50

Langholt ved molo

God

86

0,64

Sandvika, Omlid

God

20

0,90

Omlidstranda

God

20

0,47

Oddane Sand

God

4

1,20

Gurvika

God

1

0,37

Guslandstranda

God

2

1,10

Stolpestad

God

2

1,80

Anvikstranda

God

49

2,20

Stretere

God

133

6,00

Omrestranda

God

72

2,40

Til toppen