God badevannskvalitet i Larvik

Innhold

Vannprøver tatt 05. juli viser god kvalitet på badevannet i Larvik

Det blir tatt ut en prøve på hver plass med oppfølging dersom det er nødvendig. 

Kommunen har stort sett svært god vannkvalitet på sine badeplasser. Badevannskvaliteten bestemmes først og fremst av hvor mye tarmbakterier (E:coli) som er i vannet. Disse kan stamme fra mennesker, dyr og fugler. 

Inndelingen er basert på Folkehelsas Vannkvalitetsnormer for friluftsbad:

  • Meget god badevannskvalitet: under 100 E.coli.
  • Akseptabel/mindre god kvalitet: 100-1000 E.coli.
  • Uakseptabel kvalitet: mer enn 1000 E.coli.
Sted Generell E.coli (tarmbakterier) Turbiditet (uklarhet i vannet)
Bystranda God 10 0,34
Tollerodden God 4 0,42
Tollerodden innløp God 1 0,35
Tollerodden utløp God 2 0,20
Karistranda God 21 0,41
Smiestranda God 16 0,51
Mariusstranda God 3 0,74
Sukkersletta, Steines God 17 1,3
Saltverket God 23 0,52
Rekkeviksbukta God 36 1,0
Gon God 10 0,76
Huestranda God 2 0,53
Bjønnesstranda God 5 0,33
Rønningen C. God 1 0,39
Kjerringvik N. God 7 0,34
Kjerringvik S. God 12 0,42
Svinevika God 30 0,15

 

Til toppen