God badevannskvalitet i "Gamle" Brunlanes

Innhold

Vannprøver tatt 26. juli viser god kvalitet på badevannet i Larvik.

Det blir tatt ut en prøve på hver plass med oppfølging dersom det er nødvendig. 

Kommunen har stort sett svært god vannkvalitet på sine badeplasser. Badevannskvaliteten bestemmes først og fremst av hvor mye tarmbakterier (E:coli) som er i vannet. Disse kan stamme fra mennesker, dyr og fugler. 

Inndelingen er basert på Folkehelsas Vannkvalitetsnormer for friluftsbad:

  • Meget god badevannskvalitet: under 100 E.coli.
  • Akseptabel/mindre god kvalitet: 100-1000 E.coli.
  • Uakseptabel kvalitet: mer enn 1000 E.coli.
Sted Generell E.coli (tarmbakterier) Turbiditet (uklarhet i vannet)
Torpevannet God 25 0,56
Blokkebukta God 11 3,0
Rusebukta God 26 5,8
Langholt ved molo God 44 0,12
Sandvika, Omlid God 4 0,40
Omlidstranda God 8 1,1
Oddane Sand God 25 0,23
Gurvika God  23 1,0
Omrestranda God 29 2,9
Stolpestad God 5 15
Anvikstranda God 14 2,3
Stretere God 40 3,0

 

Til toppen