Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - vi trenger dine innspill!

Larvik kommune har nå gjennomført medvirkningsmøte til Temaplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Fikk du ikke anledning til å delta? Det er fortsatt mulig å komme med innspill!

Gi oss dine innspill her

Skjemaet vil være tilgjengelig frem til 1. september 2021.

Photo 1548705085 101177834F47

Vi er i gang med rullering av Temaplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, og vi vil gjerne høre dine innspill. Visjonen fra forrige Temaplan var «I Larvik skal alle ha anledning til å drive allsidig fysisk aktivitet, og få opplevelser på et mangfold av arenaer». Skal denne videreføres, og hva mener du skal til for å strekke oss etter denne.

Både organiserte foreninger, egenorganiserte grupper og enkeltpersoner er hjertelig velkommen til å sende inn sine innspill via skjemaet under som består av 6 hovedspørsmål. 

Vi trenger deres drømmer, vi trenger å vite hvor skoen trykker og vi ønsker å forstå hvordan dere tenker - for at vi, sammen, best kan nå våre felles mål!

Vi vil også høre hva dere tenker at området knyttet til Månejordet/etterbruk av E18 skal bli. Dette er et spennende området hvor vi ønsker å tilrettelegge for dere; både den organiserte og egenorganiserte aktiviteten. Her skal vi tillate oss å tenke både helt konkret og stort!

Uten dere står vi på bar bakke, og vi setter stor pris på deres allerede engasjement og deltakelse! Håper du og/eller din forening vil bidra med deres erfaringer og innspill til Temaplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. 

Gi oss dine innspill her

Kontakt

  • Hilde E. Singstad
Til toppen