Frivillighetens år 2022 - Sparebankstiftelsen DNB deler ut midler til lokale arrangementer

Vi er i gang med Frivillighetens år! I hele 2022 skal frivilligheten feires over hele landet.

I den forbindelse utlyser nå Sparebankstiftelsen DNB tilskuddsmidler til "Vår dag"-kampanjen, der det skal deles ut 5 millioner kroner til lokale arrangementer i 2022.

Vi oppfordrer alle lokale lag og foreninger til å undersøke om ordningen kan være aktuell for seg.

Søknadsfristen er 7. februar.

Søk støtte til lokale arrangementer

Hvis du vil lese mer om hvordan du / din forening kan delta i Frivillighetens år, kan du få tips her:

Logo Hovedlogo Negativ Bakgrunnsfarge Mer+Bakgrunn
Til toppen