Frivillighet og folkehelse - vi trenger dine innspill!

Nå kan du være med å påvirke hvordan frivillighet og folkehelse skal bidra til det gode liv i Larvik. Bli med på digital workshop 26. mai.

Istock 891187194 – Kopi

I 2021 skal Larvik kommune utarbeide en ny strategi for hvordan vi skal arbeide med folkehelse -og frivillighet. Strategien skal gi tydelige føringer for hva som er de største satsingene og prioriteringene innenfor folkehelse- og frivillighetsarbeidet.

Hva tenker du er viktig for at frivilligheten og den enkeltes folkehelse skal blomstre og bli ivaretatt i kommunen vår fremover? Hvordan skaper vi gode nærmiljø og tilhørighet sammen?

Vi ønsker å utarbeide strategien sammen med deg!

Når?
26. mai 2021
Kl. 17-20 (digitalt kvarter fra kl.16.45)

Hvor?
Digitalt møte via Zoom (link til møtet kommer i egen mail etter påmelding) 

Hvordan?
Meld deg på her! 
Du trenger ingen forhåndskunnskaper for å delta, kun en pc med kamera, lyd og tilgang til internett. 

Har du ikke anledning til å delta den 26.mai?
Vi vil gjerne ha dine innspill allikevel! Du kan gi innspill i dette skjema.

Kontakt

  • Mette Daapan Folkehelsekoordinator
  • Hanne Jensen Moth Overordnet frivilligkoordinator
Til toppen