Feller syke trær i Bøkeskogen

I april starter arbeidet med å felle syke trær i Bøkeskogen. Trærne som fjernes utgjør en fare der folk ferdes.

Det bil bli noen begrensninger på hvor man kan ferdes i Bøkeskogen mens arbeidet pågår. 

Bøkeskogen er et viktig område både for naturmangfoldet og Larviks befolkning. Strenge regler sørger for at skogen og de store trærne blir tatt vare på, men samtidig må skogen være trygg for publikum. Trær som utgjør en fare der folk ferdes blir derfor beskåret eller hugget av erfarne trepleiere.

Larvik Bøkeskog er vernet gjennom naturmangfoldloven. For å ta best mulig vare på naturverdiene i skogen er det utarbeidet en forvaltningsplan. En utfordring er at Bøkeskogen er smittet med plantesykdommen Phytophthora. Når et tre er smittet, vil det ikke lenger kunne ta opp vann og næringsstoffer og etter hvert visner det og dør. Sykdommen spres med jord, vann og plantedeler, og når smitten først har kommet til et område, er den nesten umulig å bli kvitt.

Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet, og har sammen med Larvik kommune satt i verk flere tiltak i Bøkeskogen. Tiltakene begrenser angrepet i selve skogen, og hindrer at sykdommen sprer seg til andre områder. Et av tiltakene er at publikum skal holde seg til stiene når de går tur i Bøkeskogen. Omfanget og spredningen av sykdommen blir systematisk kartlagt.

- Siste kartlegging har vist at rundt 30 trær i Bøkeskogen utgjør en fare for publikum, sier naturforvalter Fred Marius Svendsen hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Trærne står langs turstiene og rundt Festplassen.

På oppdrag fra Fylkesmannen vil trepleiefirmaet Lilleby AS beskjære eller hogge trærne. Mens arbeidet pågår vil det bli noen begrensninger på hvor man kan ferdes i Bøkeskogen. Arbeidet starter i begynnelsen av april. Noen stammer vil bli lagt igjen på skogbunnen til glede for sopp, insekter og annet naturmangfold. Annet trevirke blir sendt til forbrenning slik at smitten ikke spres videre og alt utstyr rengjøres for det fraktes ut av skogen.

 

Til toppen