Drømmestipendet

Innhold

Er du mellom 13 - 20 år kan du søke om Drømmestipendet og vinne 15 000 kroner.

Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer. Alle kommuner kan nominere hvor mange de vil.

Målgruppe

Alle ungdommer fra 13 - 20 år kan søke på drømmestipendet. 

Premiering

Det deles ut 100 stipender á 15 000 kroner.

Kategorier

Det søkes i kategoriene dans, musikk, skapende skriving, visuell kunst, sirkus, teater og annet.

Slik søker du

Send en søknad til kul@larvik.kommune.no.

Søknaden må inneholde

  • Beskrivelse av "drømmen".
  • Bilder, lydfiler, videofiler og lignende må være lagret på YouTube eller egne nettsider, og lenker til disse settes inn i eposten.

Det fins eksempler på drømmestipendets nettsider så du kan se hvordan en søknad kan skrives.

Søknadsfrist

26. januar 2018

Til toppen