Dobbelt så mange parkeringsplasser på Rakke

Innhold

Arbeidet med å forbedre parkeringsmulighetene på Rakke er i full gang. Når arbeidet er ferdig skal det bli dobbelt så mange parkeringsplasser på området.

Rakke er et av Larviks mest populære friluftsområder. Det betyr også et stort behov for parkeringsmuligheter. 

Nå oppgraderes parkeringsplassen på vestre Rakke for å gjøre plass til flere biler. I tillegg utvides området langs veien slik at bilene kan parkere på tvers. Det betyr at det nå blir plass til dobbelt så mange biler. 

Larvik kommune leier parkeringsplassen på Rakke av grunneier på Grevle gård, og arbeidet gjøres i forståelse med ham. 

For å avlaste trafikkbelastningen vil det etableres to fartshumper forbi gården. 

I tillegg vil det settes opp en bom på østre Rakke for å hindre villparkering og camping i friluftsområdet der. 

web_parkering2.jpg

Infopunkt i "uthuset"

Det jobbes også for fullt med å istandsette det gamle uthuset som ligger ved siden av kystledhytta. Dette skal bli et enkelt, åpent og ubetjent senter med informasjon om blant annet områdets militære historie, kyststi, natur og geologi.

Arbeidet er et samarbeidsprosjekt mellom Larvik kommune, Oslofjordens Friluftsråd, Larvik og Omegns Turistforeingn, Geopark og Vestfold Fylkeskommune.  

web_infopunkt.jpg
Til toppen