Digitalt seminar om plan for kulturminner og stedskapning

Innhold

Kommunen lager temaplan for kulturminner og stedskaping. Vi inviterer alle interesserte til digitalt verksted som del av planarbeidet tirsdag 22. mars kl. 18.00 - 19.30.

Larvik kommune har startet arbeidet med en handligsplan for kulturminner og stedskaping. Vi arbeider nå med kunnskapsgrunnlaget for planen og ønsker dine innspill om viktige kulturminner, arbeider som pågår,
aktiviteter, tema og arbeidsformer du mener må med i handlingsplanen.

  • Gjelder hele Larvik kommune – boliger og næring
  • Handler om bygninger, plasser, veger, kulturlandskap, fartøyer, båter, kulturminner under bakken
    og under vann og immaterielle minner mm.

Tid og påmelding

Tirsdag 22. mars kl. 18.00-19.30 via Google Meet.

Send e-post til kulturminner@larvik.kommune.no for lenke til seminaret.

 

Svenner

Målet med planen

Målet med planen er at den skal bidra til at kulturminnene i enda større grad skal gi glede og kunnskap til Larviks befolkning og være integrert i stedsutviklingen.

Status

Mange bygninger og områder i Larvik er bevaringsområder eller er omfattet av hensynssone for bevaring i kommuneplanens arealdel og i reguleringsplaner etter Plan- og bygningsloven. Noen kulturminner er fredet
etter Lov om kulturminner. Mange andre kulturminner blir tatt vare på. Mange kulturminner er oversett og flere kan benyttes på en mer langsiktig måte.

Hva skal diskuteres?

Spørsmål til diskusjonen i seminaret for kunnskapsgrunnlaget til planen 

  • Kjenner du kulturminnetyper eller kulturminner som etter ditt skjønn er spesielt viktige – og som ikke er tatt inn i noen verneplan eller bevaringsområder?
  • Hvorfor er kulturminner viktige for deg? /Hvilke verdier ser du i kulturminner?
  • Hvordan kan flere involveres i arbeidet med bevaring av og bruk av kulturminner der du bor eller arbeider?
  • Hva trenger du eller ditt firma eller din forening for å kunne ta vare på og bruke kulturminnene i et langt perspektiv?

 

Har du innspill? 

Utenom seminaret, send kontaktinfo til kulturminner@larvik.kommune.no om:

  • Hvilke miljøer og personer kjenner du til som arbeider med/interesserer seg spesielt for kulturminner?
  • Kjenner du til historiefortellere, tradisjonsbærere, sangere eller andre som bør intervjues for innsamling av immateriell kultur?
Til toppen