Digitalt innspillsmøte om Månejordet/gamle E18

Innhold

Tirsdag 8. mars kl. 17.00 inviterer vi inn til digitalt innspillsmøte for Månejordet og tilhørende område for gamle E18.

Vi skal endelig i gang med mulighetsstudie for Månejordet og tilhørende område for gamle E18!

Månejordet er et stort område med masse muligheter for varierte aktivitetstilbud; både for organisert og egenorganisert aktivitet.

Vi ønsker å ha et tett samarbeid med frivilligheten, slik at vi sammen kan finne ut hva dette området kan bli, på tvers av aktiviteter, foreninger, målgrupper, frivillige og kommunen.

Innspillsmøte

I denne innspillsrunden ønsker vi at alle forslag og innspill fra foreninger og enkelt-frivillige, knyttet til området, kommer frem.
Hva bør være visjonen for området?
Hvem er målgruppen?
Hva konkret ønsker vi oss her?
...og hva drømmer vi om?

Med VI (i denne sammenheng) menes alle som har et engasjement for området.

Vi håper du/din forening vil bidra med idéer og innspill. Ta gjerne en intern runde i egen forening før møtet, for å samle innspill, dersom dere representerer flere.

Påmelding 

Meld deg på her

Tid og sted

  • Dato:  tirsdag 8. mars 2022
  • Kl: 17:00
  • Sted: digitalt møte

Lenke til møtet blir sendt ut i forkant av møte til den e-postadressen som ble registrert ved påmeldingen.

Mer informasjon 

Vi ber om at organisasjonene velger maks to representanter fra hver forening. For de foreningene som har undergrupper, kan også disse stille med maks to personer fra hver undergruppe.

Vi holder på i maks to timer.

Hvis dere har laget tegninger eller beskrivelser av området ut fra deres ønsker, ber vi dere sende dette inn senest i løpet av 8. mars som siste frist.

Har dere spørsmål så er det bare å ta kontakt.

Vi gleder oss!

Kontakt

  • Hilde E. Singstad
Til toppen