153 har fått penger - bli den første fra Larvik til å søke

Innhold

Brenner du for kulturaktiviteter for barn og unge i Larvik, tilhører en frivillig organisasjon og kunne trengt litt økonomisk støtte? Da kan det lønne seg å sende inn en søknad til Kulturtanken nå.

Hjerteformede hender på konsert

13 millioner kroner ligger i potten når Kulturtanken - som er en statlig fagetat for kunst og kultur til barn og unge - skal vurdere hvilke søknader som fortjener støtte i 2023. 

Og kanskje er det på høy tid at en frivillig organisasjon fra Larvik søker:

Siden 2020 er tilskudd blitt delt ut på årlig basis. Til sammen har 153 mottakere mottatt 26,6 millioner kroner, uten at Kulturtanken har greid å finne en eneste søknad fra Larvik i sine arkiver. 

I fjor var flere organisasjoner fra Vestfold blant de 67 som fikk innvilget midler, deriblant Tjøme skateklubb (100 000 kroner) og Sandefjord kulturråd (70 000 kroner). 

Mange muligheter

Kulturtanken har listet opp hvilke kulturaktiviteter som er aktuelle for å motta støtte, og de er innen feltene musikk, teater, dans, litteratur, film og media, visuell kunst, dataspill, kulturarv, arkitektur og design, og tverrgående kunst og kultur.

For å søke må man være registrert i Frivillighetsregisteret. 

Enkeltpersoner, kommuner/kommunale virksomheter og kommersielle foretak kan ikke stå som søker av støtte. 

Kulturfronten

Samarbeid vektlegges

Kommunikasjonssjef Agnieszka J. Bryn ved Kulturtanken sier en plan for barne- og ungdomsmedvirkning er noe de vektlegger i vurderingen av innkomne søknader. 

– Samarbeidet kan bestå av en blanding av aktører. Eksempelvis kan samarbeidspartnerne være kommune, skole, fritidsklubb eller ungdomsråd. Det kan være andre frivillige organisasjoner, eller kommunale aktører som bibliotek, kulturskoler, kulturhus, kommunale frivilligsentraler, museer eller bygdetun, sier Bryn. 

På sidene til Kulturtanken finner du både lenke til søknadsskjema og informasjon om hvordan du går fram for å øke sjansene for at din søknad prioriteres. 

Søknadsfristen er 1. mars. 

Til toppen